Motie natuur­herstel PvdD over­ge­nomen door Provincie Limburg


7 oktober 2019

Toch nog succes voor PvdD Limburg op Werelddierendag! Na het stuklopen van de motie omtrent het steunen van Dierenvoedselbank Limburg werd een andere motie, toeziend op natuurherstel voor de Natura 2000-gebieden na de PAS-uitspraak, integraal overgenomen door GS.

De motie die fractievoorzitter Pascale Plusquin op 21 juni jl indiende, samen met Groenlinks en D66, betreft het tegengaan van het overschrijden van stikstofdeposities in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Stikstofgevoelige habitats staan daardoor steeds meer onder druk. Na eerder aandringen van Plusquin aan GS middels schriftelijke vragen van 30 augustus, trachtte zij middels de motie voor een ommekeer te zorgen. En met succes!

De bewuste motie was een pleidooi om GS te bewegen het beschikbare budget te blijven investeren in herstelmaatregelen van de Natura 2000-gebieden. Vrijdagmiddag gaf GS te kennen de motie in het geheel te willen overnemen. Fractievoorzitter Plusquin geloofde in eerste instantie haar oren niet: ‘Dus GS stemt in met de volledige motie’, waarop een volmondig ‘ja’ klonk van gedeputeerde Brugman.

Plusquin kon haar geluk niet op: ‘Fantastisch, dank u wel’! Voor natuurbehoud en het behalen van natuurhersteldoelen mag dit dan ook met recht een succes genoemd worden. Hetgeen er tegelijk voor zorgde dat er toch nog wat te vieren viel voor de PvdD-fractie op Werelddierendag.

Gerelateerd nieuws

Motie steun aan Dierenvoedselbank Limburg afgeschoten op Werelddierendag

Arme gezinnen dreigen hun huisdieren niet langer te kunnen voeden. PvdD-fractievoorzitter Pascale Plusquin trachtte honderden...

Lees verder

Update: Bouw Ravelijn niet langer geschorst

Ondanks vragen van de Limburgse PvdD-fractie is een poging om de bouw van 12 luxevilla’s tot aan een definitief vonnis stil ...

Lees verder