Inbreng Loomans Brightlands


20 mei 2022

Voor ons liggen een aantal vragen van GS aan PS over de rapportages van Brightlands. Wij beschouwen de eerste vraag als de principiele vraag: willen wij op deze weg verder met elk Brightlands. Wij concluderen dat het college verder wil gaan op de ingeslagen weg zonder aanpassinge. Wij willen graag een aantal veranderingen doorvoeren.

De rapportage geeft een uitgebreid beeld van de economische ontwikkelingen van Limburg en de ontwikkelingen bij Brightlands.. Uit de rapportage blijkt dat het heel moeilijk is om te beoordelen of de campussen daaraan hebben bijgedragen en in welk mate.

De ooit opgestelde doelstellingen en indicatoren passen niet meer bij de huidige opgave van de Provincie. Economische ontwikkeling is alleen relevant als zij ook de duurzaamheid dient. Alhoewel alle Brightlands, duurzaamheid in hun missie hebben staan, heeft de provincie geen enkele doelstelling daarvoor benoemd. In de presentaties bij de Brightlands in Maastricht en Chemelot hebben we voorbeelden gezien van duurzame ontwikkelingen. Ook zagen we daar dat duurzaamheid een richtlijn in het handelen was.

Bij de Brightlands in Heerlen en Venlo zien wij die duurzame economische ontwikkeling niet. Wij zien daar vooral een verhuurder van panden in kleinere en grotere eenheden. Waarbij wel eens dezelfde economische ontwikkeling had plaatsgevonden als de start ups en bedrijven ergens anders hadden gehuurd.

De doelstellingen van de provincie zouden daarom uitgebreid moeten worden met duurzaamheid en bijpassende indicatoren die aantoonbaar worden gemaakt. Gaat het college dat doen, en kunnen we daar op korte termijn een voorstel voor ontvangen?

Zowel voor de Brightlands in Heerlen en Venlo staan nog een aantal jaren ondersteuning van de provincie voor de boeg. Deze jaren willen wij niet wegnemen. Wat we wel willen is dat deze jaren gebruikt worden om duurzaamheid in te brengen en zelf aan te tonen wat hun toegevoegde waarde als Brightland is. Als dat niet lukt in deze jaren, is ons voorstel om deze twee Brightlands om te vormen tot een verhuurbedrijf.

Tenslotte, wat betreft vraag 3: Kan de GD uitleggen, bij voorkeur met voorbeelden welke ruimte hiermee aan GS wordt gegeven?