Inbreng Loomans PES


20 mei 2022

Er is duidelijk voortgang op allerlei punten, waarbij wel duidelijk wordt hoe groot de bottleneck is van het tekort aan netcapaciteit. Kan kleinschalige opslag, bijv. batterijen in de wijken, daarbij niet een oplossing zijn? Nu wordt er (KPI 1), zo lijkt het, alleen gekeken naar grootschalige opslag, maar is dat wel een oplossing als je echt veel decentrale bronnen hebt, in de wijken (zon op daken bijv.). Biedt ook kansen voor lokaal eigendom. Kan in dat onderzoek ook kleinschalige opslag worden meegenomen?

We missen helaas harde gegevens over de realisatie van 50% lokaal eigendom – en vrezen daarom het ergste. Wat is hierover te zegggen? Kunnen die i.i.g. de volgende keer worden opgenomen?

Belangrijk: de aangekondigde rapportage van het onderzoek naar Energie armoede , en vooral: wat kan je eraan doen? Graag die meteen naar de Staten sturen, met een beleidsreactie van GS.

Wat betreft biodiversiteit en de energietransitie (p. 92) is de rapportage mager, maar dat krijgen we dan kennelijk in het a.s. Natuurprogramma? Ondertussen is de energietransitie wel op stoom – en ligt er, met name, nog steeds geen overzicht van de vogel- en vleermuistrekroutes in de provincie. Als je dat hebt, kun je met de planning van windparken daarmee rekening houden. Nu wordt ieder windpark apart beoordeeld op de effecten op beschermde soorten. Is het college bereid zo’n onderzoek te laten doen? En misschien beter nog: in IPO verband aan de orde te stellen, want dan heb je het landelijk.

Jammer: p. 87, er wordt niets meer gedaan aan zonnepanelen op geluidsschermen. Want het is financieel niet haalbaar. Maar wordt die business case nu niet anders, met de gestegen prijzen voor fossiele brandstoffen? Moet je nu, sinds Oekraine, niet vel meer kijken naar wat technisch kan en je economische kaders herijken?

En dan een paar kritische kanttekeningen:

Bij de doelstelling voor Chemelot (KPI 7, p. 31) wordt CCS meegeteld als emissiebeperking. Maar CCS is geen emissiebeperking, en bovendien eenmalig (je moet het trucje telkens herhalen). Dus er moet meer gebeuren om de 3,05 Mton doelstelling te halen. Moet kunnen, want veel meer projecten worden rendabel met de gestegen prijzen van gas en olie.

En een vraag over Chemelot: is in het getal van 2,1 verwachte megaton broeikasgas beperking de 0,4 lachgasbeperking van het bedrijf Ancore (waarvoor een haalbaarheidsstudie is gefinancierd, die nog onzeker is) meegenomen? En als het bedrijf het toch niet doet, wat gaat de provincie dan doen – als BBT-plus voorschrijven? Anders is je geld weggegooid.

P. 67 Groen gas uit mestverwerking is geen duurzame optie. Het stoor nog steeds CO2 uit. En het maakt jezelf afhankelijk van de vee industrie. Provinciale subsidie hiervoor zou een heel erg foute keuze zijn.