Inbreng Boven PIP N280


20 mei 2022

Voorzitter, Het is goed om te zien dat er eindelijk schot komt in de N280. Dit vanwege de hoge verkeersonveiligheid met 109 zware ongevallen waarvan twee dodelijke. Zoals ook uit de stukken blijkt, sleept dit zich al ruim dertien jaar voort. Even leek het alsof we er nooit meer af zouden komen.

Nu ligt toch het definitieve PIP voor. Wel plaatsen wij nog een aantal vraagtekens hierbij. Het Statenvoorstel stelt immers dat de stikstofuitstoot tijdens aanleg omhoog zal gaan. Aan de andere kant zou het wegverkeer niet tot toename, maar zelfs tot afname leiden. Maar wat we net ook gehoord hebben, en gezien de situatie daar, denken wij dat het wegverkeer wel zal toenemen, dan misschien met name de landbouwvoertuigen en de afstand die zij afleggen, en dus tot hogere stikstofuitstoot zal leiden. Zeker als ook blijkt dat de luchtkwaliteit in Baexem er niet per se op vooruit gaat.

Wij vragen ons dan ook af of er voldoende stikstofruimte is, zowel voor de aanleg als voor het wegverkeer, en of dit PAS- proof is. Ja, er worden emissierechten en twee veehouderijen uitgekocht. De vraag is of dat voldoende is.

Niet voor niets stelt de Commissie m.e.r. om aanvullende stikstofmaatregelen te nemen. Zeker daar het bevoegd gezag gedegen moet motiveren hoe deze saldering daadwerkelijk ingezet kan worden en daardoor komt een derde veehouderij in beeld, een traditionele varkensstal. Hoe staat het met het opkopen van de stikstofrechten van dit bedrijf?

Daarbij is er recente jurisprudentie van de rechtbank Overijssel, waarbij vergunningen vernietigd zijn omdat de rechtbank twijfelt aan de werking van emissiearme stalsystemen. Speelt deze rechtspraak voor de derde veehouderij een rol en hoe zit het bij de eerste twee veehouderijen?

Als wij tot slot nog een tip mogen geven: wij nemen als Staten binnenkort een besluit over een top 5 stikstofuitstoters in Limburg. Stel u dan eens voor hoeveel stikstofruimte er dan vrijkomt alleen al voor de broodnodige woningbouw.

Dank u wel.