Wilt u actief worden in de werkgroep Limburg van de Partij voor de Dieren?


9 april 2008

Wij zoeken:

-actieve werkgroepleden;
-een secretaris;
-een algemeen bestuurslid.

De werkgroep Limburg van de Partij voor de Dieren heeft als belangrijkste taken:
• het actief werven van nieuwe partijleden;
• het organiseren en uitvoeren van activiteiten die de positie van de Partij voor de Dieren in de Limburgse samenleving en politiek helpen verstevigen;
• het samenwerken met de Provinciale Statenfractie bij het uitvoeren van het verkiezingsprogramma.

Als werkgroep kunnen we in verkiezingstijd al putten uit een bestand van leden die zich actief willen inzetten. Maar ook buiten de verkiezingsperiode hebben we dringend behoefte aan actieve leden. We willen de partij in de provincie Limburg graag meer gezicht geven, vaker op locatie zijn, projectgroepen vormen, bijeenkomsten of excursies organiseren, en inspelen op actuele gebeurtenissen. Daarom roepen we geïnteresseerde leden op zich nú bij ons aan te melden.

Wanneer u op de een of andere manier actief wilt worden in onze werkgroep, neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kunnen dan samen bekijken voor welke werkzaamheden u belangstelling heeft, en hoeveel tijd u beschikbaar wilt stellen. Zelfs met een paar uurtjes per week kan uw bijdrage al heel waardevol voor ons zijn. Bijvoorbeeld door het verzamelen van achtergrondmateriaal over een bepaald onderwerp, of door het schrijven van een klein stukje voor onze website. Denk dus niet te snel dat het teveel tijd kost of te moeilijk is.

Als u eenmaal hebt besloten actief te worden, dan moeten we natuurlijk wel op u kunnen rekenen. Uw bijdrage is dus vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Continuïteit is belangrijk voor de werkgroep, evenals het nakomen van gemaakte afspraken.

Wordt u actief in onze werkgroep, dan zijn er mogelijkheden om bepaalde vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn bij het uitvoeren van uw activiteiten voor de werkgroep. Dat kan door het volgen van een cursus of een workshop, bijvoorbeeld een workshop Persberichten Schrijven.

De werkgroep Limburg wordt geleid door een bestuur, dat momenteel als volgt is
samengesteld: Monique Cortel (voorzitter), Ida Kolthof (vice-voorzitter en
penningmeester) en de algemene bestuursleden Leila Heijl, Har Pluijmakers en José Jacobi. Het werkgroepbestuur vergadert gemiddeld eens per maand.

Hebt u interesse om actief te worden als werkgroeplid, secretaris of bestuurslid, dan kunt u met ons contact opnemen via limburg@partijvoordedieren.nl.

Gerelateerd nieuws

Sint Pietersberg Adembenemend: 4300 handtekeningen voor Maastricht.

Op dinsdag 8 april heeft de actiegroep ‘Sint Pietersberg Adembenemend’ 4300 handtekeningen aangeboden aan burgeme...

Lees verder

Statenvragen inzake Ganstrekken

Op 13 februari stelde statenlid Frank Wassenberg vragen aan het provinciebestuur over het ganstrekken in Grevenbicht. Ruim an...

Lees verder