Staten­vragen inzake Gans­trekken


17 april 2008

Op 13 februari stelde statenlid Frank Wassenberg vragen aan het provinciebestuur over het ganstrekken in Grevenbicht. Ruim anderhalve maand later, op 1 april antwoordde de provincie met een grapje. Echte antwoorden bleven uit. Daarom gaat de Partij voor de Dieren bij de volgende statenvergadering van 18 april de vragen opnieuw stellen, maar nu mondeling.

Klik hier om de statenvragen te bekijken

Gerelateerd nieuws

Wilt u actief worden in de werkgroep Limburg van de Partij voor de Dieren?

Wij zoeken: -actieve werkgroepleden; -een secretaris; -een algemeen bestuurslid. De werkgroep Limburg van de Partij voo...

Lees verder

Statenvragen inzake vergunningverlening aan bio-industriebedrijven die dichtbij zeer kwetsbare natuurgebieden liggen.

Bij de komende Statenvergadering van 18 april zal de Partij voor de Dieren mondelinge vragen stellen over de vergunningverlen...

Lees verder