Staten­vragen inzake vergun­ning­ver­lening aan bio-indu­strie­be­drijven die dichtbij zeer kwetsbare natuur­ge­bieden liggen.


17 april 2008

Bij de komende Statenvergadering van 18 april zal de Partij voor de Dieren mondelinge vragen stellen over de vergunningverlening aan bio-industriebedrijven die dichtbij zeer kwetsbare natuurgebieden liggen.

Op 26 maart heeft de voorzitter van de Raad van State uitspraak gedaan in een schorsingsverzoek rond de verlening van een Natuurbeschermingswetvergunning voor ammoniakdeposities, veroorzaakt door een Brabants veehouderijbedrijf nabij een zeer kwetsbaar natuurgebied. In de uitspraak wordt het toegepaste toetsingskader geschorst. Het geschorste toetsingskader wordt ook door ons provinciebestuur toegepast.

Vanaf vrijdag kunt u hier doorlinken naar de statenvragen.

Klik hier om de statenvragen te bekijken

Gerelateerd nieuws

Statenvragen inzake Ganstrekken

Op 13 februari stelde statenlid Frank Wassenberg vragen aan het provinciebestuur over het ganstrekken in Grevenbicht. Ruim an...

Lees verder

Agenda Statenvergadering 18 april 2008

De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering zal gehouden worden op vrijdag 18 april in het Gouvernementsgebouw aan de Maas...

Lees verder