Agenda Staten­ver­ga­dering 18 april 2008


18 april 2008

De eerstvolgende Provinciale Statenvergadering zal gehouden worden op vrijdag 18 april in het Gouvernementsgebouw aan de Maas, Limburglaan 10 te Maastricht. De vergadering is openbaar en kan door iedereen vanaf de publieke tribune van de Statenzaal worden bijgewoond. Inspreken als burger of namens een organisatie over geagendeerde voorstellen of onderwerpen kan ook. Dit dient ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter kenbaar gemaakt te worden. De vergadering begint om 10.00 uur.

Op de agenda staat onder andere:

Voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende Zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij.

Tijdens de vergadering van de commissie van het Fysieke Domein op vrijdag 28 maart jl., heeft statenlid Frank Wassenberg (PvdD) hierover gezegd dat hij vindt dat er expliciet een keuze voor economie wordt gemaakt. Daar moet men eerlijk over zijn. De provincie wijst uiteindelijk zelf maar 5000 hectare aan als zeer kwetsbaar, een derde van wat mogelijk zou zijn. Dat is extreem weinig. Het gaat er alleen maar om, om van 522 bedrijven 180 te maken en geen bedrijven op slot te doen. Daarom worden de criteria aangepast zodat natuurgebieden niet al te lastig zijn voor de veehouderij. De wet wordt nu gebruikt om de bio-industrie te beschermen tegen de zeer kwetsbare gebieden in plaats van andersom. Hij is het daar niet mee eens.

De Limburgse fractie van de Partij voor de Dieren heeft ook statenvragen gesteld over de ammoniakdepositie op natuurgebied De Maasduinen. lees meer (359)

Verder zal Frank Wassenberg tijdens de komende PS vergadering mondelinge statenvragen stellen over het ganstrekken in Grevenbicht. De PvdD fractie is niet tevreden met de antwoorden van GS op de schriftelijke statenvragen van deze partij over dit onderwerp. lees meer (1628 / 292)

Klik hier voor de volledige vergaderagenda.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen inzake vergunningverlening aan bio-industriebedrijven die dichtbij zeer kwetsbare natuurgebieden liggen.

Bij de komende Statenvergadering van 18 april zal de Partij voor de Dieren mondelinge vragen stellen over de vergunningverlen...

Lees verder

Bio-industriebedrijven in zeer kwetsbare natuurgebieden

Tijdens de Staten vergadering van 18 april 2008 zijn er Staten vragen gesteld inzake vergunningverlening aan bio-industriebed...

Lees verder