Update bouw Ravelijn: aannemer lapt bouw­verbod en rech­terlijk vonnis aan laars


16 oktober 2019

Ondanks een bouwverbod in het oostelijk deel van het plangebied Ravelijn, heeft de aannemer aldaar werkzaamheden uitgevoerd. Dit blijkt na vragen van Partij voor de Dieren Limburg in het Limburgs Parlement. De aannemer hangt thans een boete boven het hoofd.

Uit onderzoek d.d. 6 augustus jl. blijkt dat in dit oostelijk deel de vroedmeesterpad in grote getalen voorkomt. In overleg met de provincie is in het oostelijk deel toen een nieuw amfibieën-en reptielenscherm geplaatst, opdat de padden niet het plangebied zouden bereiken. Gezien zijn bijzondere broedeigenschappen wordt de vroedmeesterpad sterk bedreigd en zodoende beschermd door de Wet natuurbescherming (Wnb). Om toch in diens habitat te mogen bouwen dient een ontheffing aangevraagd te worden op basis van de Wnb. Het verbod ten spijt, heeft de aannemer tóch achter het geplaatste amfibieën-en reptielenscherm toch werkzaamheden verricht.

Dat stelde een toezichthouder van de provincie vast bij een onaangekondigde controle op 25 september jl. En dat zonder ontheffing én in strijd met een rechterlijk vonnis d.d. 11 september jl. Weliswaar is er een ontheffing aangevraagd op basis van de Wnb, maar deze is allerminst verleend. Het is dan ook niet de eerste keer dat de bewuste aannemer over de schreef gaat (zie eerdere berichtgeving van 13 september).

De provincie Limburg heeft hierop maatregelen genomen. Bij een volgende overtreding kan de aannemer een last onder dwangsom van € 2.500,00 per geconstateerde overtreding per dag tegemoet zien.

Gerelateerd nieuws

Stikstof: in Limburg krijgen de boeren onmiddellijk hun zin

De PvdD Limburg is verbijsterd over het onmiddellijk afzwakken van het provinciale stikstofbeleid onder druk van het boerenpr...

Lees verder

Lang leve de innovatie: Wij van LLTB adviseren LLTB

HET BETOOG – Met stijgende verbazing en verontwaardiging las ik vorige week het stuk van voorzitter Léon Faassen van de Limbu...

Lees verder