Stikstof: in Limburg krijgen de boeren onmid­dellijk hun zin


15 oktober 2019

De PvdD Limburg is verbijsterd over het onmiddellijk afzwakken van het provinciale stikstofbeleid onder druk van het boerenprotest. Gedeputeerde Koopmans, geeneens de portefeuillehouder ter zake, deed in het openbaar een aantal forse toezeggingen aan de boeren, en liet zich daarbij ook nog eens kritisch en laatdunkend uit over het landelijk stikstofbeleid en de rol van het RIVM daarbij.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Limburg: "In Groningen moesten de boeren de deuren van het provinciehuis open trappen, maar weigerden de Staten te wijken voor intimidatie. In Limburg worden ze met koffie, gebak en toezeggingen overladen."

Gedeputeerde Koopmans maakte van de gelegenheid gebruik om de gouverneur Bovens, die boven de partijen staat, te vervangen en openlijk vergaande toezeggingen te doen; daarbij zich terloops kritisch en laatdunkend uit te laten over het landelijk stikstofbeleid. Plusquin: "Koopmans passeerde hiermee de verantwoordelijke gedeputeerde Mackus en gedroeg zich als een ware volkstribuun door ter plekke toezeggingen te doen. En wel door ook nog eens openlijk stelling te nemen over het landelijk stikstofbeleid. Alleen maar om een open doekje van de boeren te krijgen.

Ook passeerde gedeputeerde Koopmans hiermee het Limburgs parlement en het interprovinciaal overleg dat hierover nog een standpunt moet innemen. Plusquin: "Koopmans is zijn boekje ver te buiten gegaan. Wij hebben sterke aanwijzingen dat de toezeggingen door hem tevoren met de LLTB zijn afgekaart. Wij willen opheldering hierover: niet alleen of hij ter plekke namens het gehele college heeft gesproken, maar ook willen wij meer duidelijkheid over de toezeggingen die gedaan zijn."

De PvdD heeft gevraagd de eenzijdige afzwakking van het beleid, en de rol van gedeputeerde Koopmans hierbij, te agenderen voor bespreking in de Commissie RLN van vrijdag 25 oktober a.s..

Gerelateerd nieuws

Betreffende royement PvdD-voorzitter Wolswinkel

Bij deze wil de Partij voor de Dieren Limburg kenbaar maken dat deze het royeren van landelijk partijvoorzitter Wolswinkel st...

Lees verder

Update bouw Ravelijn: aannemer lapt bouwverbod en rechterlijk vonnis aan laars

Ondanks een bouwverbod in het oostelijk deel van het plangebied Ravelijn, heeft de aannemer aldaar werkzaamheden uitgevoerd. ...

Lees verder