Betref­fende royement PvdD-voor­zitter Wols­winkel


15 oktober 2019

Bij deze wil de Partij voor de Dieren Limburg kenbaar maken dat deze het royeren van landelijk partijvoorzitter Wolswinkel steunt.

In de ogen van PvdD Limburg dient een voorzitter allereerst verbindend te werk te gaan. Kritiek uiten kan én mag, maar dan wel op de juiste plek, het partijcongres. Door de media op te zoeken en persoonlijke meningen te verkondigen handelde Wolswinkel niet in lijn met de afspraken van de rest van het bestuur.

Gezien de onwerkbare situatie ontstaan in het bestuur alsmede het steeds weer uit de school klappen door Wolswinkel, ziet PvdD Limburg zich genoodzaakt het royement van Wolswinkel te onderschrijven. Wat PvdD Limburg betreft staat niemand boven de partij en haar beginselen.

Tot slot wil PvdD ad interim-voorzitter Ruud van der Velden veel succes wensen bij het vervullen van zijn taken.