Uitleg bij lijst­ver­binding met Groen­Links en PvdA


25 februari 2011

Voor de komende Statenverkiezingen in Limburg is de Partij voor de Dieren een lijstverbinding aangegaan met GroenLinks en de PvdA. We leggen hier uit waarom we daarvoor hebben gekozen.

Een lijstverbinding is niets meer dan een afspraak tussen partijen om bij verkiezingen de kans te vergroten om een restzetel binnen te halen.
Stel dat de Partij voor de Dieren 4% van de stemmen haalt. Dat is meer dan genoeg voor één zetel, maar te weinig voor twee. Door een lijstverbinding aan te gaan met andere partijen is de kans groter dat een mogelijke restzetel bij de Partij voor de Dieren, GroenLinks of de PvdA terecht komt en niet bij CDA, VVD of PVV. Dat is later van belang als de leden van de Provinciale Staten de Eerste Kamer gaan kiezen.

Een lijstverbinding betekent op geen enkele manier een samenwerking tussen partijen. De Partij voor de Dieren vaart haar eigen koers en slaagt er steeds vaker in om belangrijke overwinningen voor dier en natuur te behalen.
Als we andere partijen mee kunnen krijgen in ons streven naar een duurzamere en diervriendelijkere provincie, is dat meegenomen. Maar andere partijen overtuigen is iets anders dan een samenwerking aangaan.
Zeker ten opzichte van de PvdA zijn wij kritisch. De PvdA heeft de laatste vier jaar als collegepartij niets gedaan tegen het diervijandige vee-industriebeleid van het CDA. Nu zegt de PvdA plotseling tegen megastallen te zijn. Als dat de invloed is van de Partij voor de Dieren is dat goed nieuws. Maar hoe standvastig de PvdA de komende periode zal zijn, zal blijken.

De belangrijkste reden die lijstverbinding aan te gaan, is het feit dat de Provinciale Staten straks de Eerste Kamer zullen kiezen. En dan is het van belang dat de coalitie (CDA, VVD en gedoogpartij PVV) geen meerderheid haalt. Deze coalitie is het slechtste wat Nederland kan overkomen voor wie geeft om natuur, dierenwelzijn, jeugdzorg, kunst en cultuur. Dit kabinet breekt het Nederlandse natuurbeleid af, geeft ruim baan aan megastallen, investeert nauwelijks in groene energie, maar geeft wel honderden miljoenen subsidie aan de vee-industrie. Dit beleid moet zo snel mogelijk stoppen. De Eerste Kamer moet hier aan de rem trekken. Om die reden is de Partij voor de Dieren een lijstverbinding aangegaan met GroenLinks en de PvdA. Zonder verdere inhoudelijke afspraken. Want ieder vaart verder zijn eigen koers.

Gerelateerd nieuws

Staten steunen wens Partij voor de Dieren vermindering proefdiergebruik

Op de laatste vergadering van deze coalitieperiode hebben Provinciale Staten van Limburg met grote meerderheid een wens van...

Lees verder

10 redenen om voor de Partij voor de Dieren te stemmen

Met de komst van de Partij voor de Dieren is er iets wezenlijks veranderd in het Limburgs Parlement. Dierenwelzijn is dankz...

Lees verder