10 redenen om voor de Partij voor de Dieren te stemmen


28 februari 2011

Met de komst van de Partij voor de Dieren is er iets wezenlijks veranderd in het Limburgs Parlement. Dierenwelzijn is dankzij ons een provinciaal aandachtspunt geworden. Ook de komende jaren willen wij ons blijven inzetten voor dieren, natuur en milieu. Maar ook kunst en cultuur moeten beschermd worden tegen de botte bijl van het PVV-CDA-VVD-kabinet. Waar gaan wij ons voor inzetten?

1. Geen megastallen meer in Limburg! Er moet een bouwstop komen voor megastallen. ALLE subsidies voor de vee-industrie door de provincie Limburg worden gestopt (elk jaar pompt de provincie Limburg vele miljoenen belastinggeld in de veefabrieken).

2. Dankzij de Partij voor de Dieren krijgt de Sint Pietersberg meer bescherming. In de Provinciale Staten sliep iedereen toen ENCI op het allerlaatste moment allerlei voordeeltjes voor zichzelf in een overeenkomst met de provincie zette. De Partij voor de Dieren lette wèl op en zorgde ervoor dat al die overeenkomst werd aangepast.

3. Dank zij de Partij voor de Dieren wordt er door de provincie gewerkt aan een betere bescherming voor vissen in de Maas. Een geplande waterkrachtcentrale bij Maastricht zal dankzij de Partij voor de Dieren geen visvermalingscentrale worden.

4. Behoud de natuur: maak de Ecologische Hoofdstructuur af en steun het beheer van natuurgebieden. Dat is hard nodig, want het kabinet-Rutte bezuinigt draconisch: 60% op de EHS en 40% op het beheer. Daarmee maken CDA, VVD en PVV de natuur kapot. En die natuur is juist in Limburg zo belangrijk!

5. Jachtvrije provincies en we stoppen met onverdoofd slachten – werk aan de winkel voor de Eerste Kamer!

6.Geen nieuwe kolencentrales, geen nieuwe kernenergie, wel werk scheppen in Limburg door zonnepanelen, isolatie en restwarmtenetten.

7.Maak Limburgse waterwingebieden gifvrij: verbied het gebruik van landbouwgif in waterwin- en grondwaterbeschermingsgebieden!

8.Geen geld naar dure prestigeprojecten, zoals de Buitenring Parkstad, de OPAC en het Next Generation Netwerk. De natuurvernielende Buitenring wordt afgeblazen. Geen vierbaanssnelweg door de natuur, maar de knelpunten aan. Dat is beter voor de natuur en kost veel minder.

9.Houd het openbaar vervoer op peil, juist in de krimp. Scholen, winkels en zorgvoorzieningen moeten voor iedereen bereikbaar blijven.

10.Geen afbraak van kunst en cultuur – houd Limburg spannend! Cultuur draagt bij aan een aantrekkelijk woonklimaat – ook voor de hoogopgeleide kenniswerkers die wij nodig hebben. Cultuur voor een groot publiek en cultuur voor een klein publiek. Limburgse cultuur en internationale cultuur. Kunst die pleziert en kunst die ontregelt!

Gerelateerd nieuws

Uitleg bij lijstverbinding met GroenLinks en PvdA

Voor de komende Statenverkiezingen in Limburg is de Partij voor de Dieren een lijstverbinding aangegaan met GroenLinks en d...

Lees verder

Dierenartsenvereniging hekelt rol dierenarts bij ganstrekken

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft onomwonden 'NEE' gezegd tegen het ganstrekken, w...

Lees verder