Dieren­art­sen­ver­e­niging hekelt rol dierenarts bij gans­trekken


1 maart 2011

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde heeft onomwonden 'NEE' gezegd tegen het ganstrekken, waarbij in een carnavalsspel de kop van een speciaal daarvoor gedode gans wordt afgetrokken. Statenlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren had de dierenartsenvereniging om een reactie gevraagd.

Elk jaar vindt op carnavalsdinsdag in Grevenbicht, een dorpskern van Sittard-Geleen, het ganstrekken plaats. Daarbij rukken ruiters de kop van een speciaal daarvoor gedode gans af. De gans wordt gedood en geprepareerd door een dierenarts, waarbij deze een ijzerdraadconstructie in de nek aanbrengt om het afrukken van de kop moeilijker te maken.
Volgens de Partij voor de Dieren handelt de dierenarts daarmee in strijd met de Beroepscode voor Dierenartsen. Die Beroepscode schrijft voor dat dierenartsen het welzijn en de gezondheid van aan hun zorg toevertrouwde dieren dienen te respecteren, te bevorderen, te herstellen en/of te bewaken. Bovendien schrijft de Beroepscode voor dat dierenartsen de intrinsieke waarde van het dier erkennen en daar respectvol mee omgaan.

De KNMvD is het met de Partij voor de Dieren eens, zo blijkt uit een persbericht van 1 maart 2011.

De tekst van het persbericht luidt:

Beroepsvereniging van dierenartsen: ganstrekken is niet van deze tijd


De KNMvD, beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland, heeft met ongeloof en afschuw kennis genomen van het bericht dat een dierenarts betrokken is bij het carnavalsspektakel ‘ganstrekken’ in het Limburgse plaatsje Grevenbicht. Het doden en prepareren van een dier louter en alleen met vermaak als doel past niet binnen de beroepscode die de leden van de KNMvD onderling hebben afgesproken.

Voorzitter Ludo Hellebrekers: “Dierenartsen hebben een voorbeeldfunctie als het gaat om de omgang met dieren. Zij worden geacht de belangen van het dier te bewaken en dieren met respect te behandelen. Daarin past absoluut niet het doden van een dier voor een luguber spel.“ De KNMvD steunt hiermee de Partij voor de Dieren die fel gekant is tegen het ganstrekken.

Klik hier voor de brief aan de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde: [hierlink]

Klik hier voor het persbericht: [hierlink]

Gerelateerd nieuws

10 redenen om voor de Partij voor de Dieren te stemmen

Met de komst van de Partij voor de Dieren is er iets wezenlijks veranderd in het Limburgs Parlement. Dierenwelzijn is dankz...

Lees verder

Geen zetel meer in Limburgse Statenfractie

Helaas hebben we bij de afgelopen Statenverkiezingen onze zetel in de Provinciale Staten van Limburg niet weten te behouden...

Lees verder