Staten steunen wens Partij voor de Dieren vermin­dering proef­dier­ge­bruik


12 februari 2011

Op de laatste vergadering van deze coalitieperiode hebben Provinciale Staten van Limburg met grote meerderheid een wens van de Partij voor de Dieren gesteund om te streven naar een vermindering van het proefdiergebruik. Alleen de fractie van de VVD stemde tegen.
Op 11 februari spraken de Staten over het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten om miljoen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de Health Campus Maastricht en de Chemelot Campus in Geleen als kenniscentra op het gebied van respectievelijk gezondheid en de maakindustrie. Provinciale Staten werden in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen bij het financieringsvoorstel in te dienen. Ook verantwoordelijk gedeputeerde Hessels reageerde positief op dit verzoek.

De door Provinciale Staten aangenomen tekst luidt als volgt:

“Provinciale Staten van Limburg spreken de wens uit dat de Chemelot Campus Geleen en de Health Campus Maastricht de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven en de toepassing van alternatieven voor dierproeven in het medisch-biologisch onderzoek tot één van de prioriteiten van de researchprogramma's maken en de ontwikkeling van proefdiervrije technieken en de toepassing van deze proefdiervrije technieken stimuleren.”

Frank Wassenberg, Statenlid voor de Partij voor de Dieren, is blij met de steun van Provinciale Staten. 'Dit is een heel belangrijk signaal aan de initiatiefnemers. De maatschappij vraagt om een vermindering van het proefdiergebruik. De Health Campus kan straks zeker een rol bij spelen. Bij modern onderzoek horen eigenlijk geen dierproeven.

Een bericht uit Dagblad de Limburger hierover leest u hier: [hierlink]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren neemt deel aan \'lopende vergaderzaal\' op 19 februari

Op zaterdag 19 februari aanstaande zal Frank Wassenberg, zittend statenlid en lijsttrekker voor de verkiezingen van 2 maart...

Lees verder

Uitleg bij lijstverbinding met GroenLinks en PvdA

Voor de komende Statenverkiezingen in Limburg is de Partij voor de Dieren een lijstverbinding aangegaan met GroenLinks en d...

Lees verder