Partij voor de Dieren neemt deel aan \'lopende verga­derzaal\' op 19 februari


11 februari 2011

Op zaterdag 19 februari aanstaande zal Frank Wassenberg, zittend statenlid en lijsttrekker voor de verkiezingen van 2 maart aanstaande, deelnemen aan de zogeheten ‘lopende vergaderzaal’.
Deze dag maakt deel uit van een reeks van wandelingen georganiseerd door Natuurmonumenten, IKL, Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Stichting het Limburgs landschap, Stichting Milieufederatie Limburg, IVN en Staatbosbeheer.
Met dit initiatief beogen de initiatiefnemers inzichtelijk te maken welke gevolgen de voorgenomen bezuinigingen op het budget voor natuur- en landschapbeheer door het Rijk en vervolgens ook door de Provincie Limburg zullen hebben voor onder andere: de kwaliteit van natuur en landschap, hoogwaterbestrijding en recreatie in het buitengebied van onze provincie.
De wandeling op 19 februari zal leiden door het Geuldal tussen Meerssen en Maastricht, het accent ligt die dag op natuur en landschap in Zuid-Limburg.
Na afloop vindt er een debat plaats tussen de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen.

Gerelateerd nieuws

2 maart 2011: Dieren, natuur en milieu in alle Staten!

De Partij voor de Dieren doet op 2 maart mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. In de provincie spelen belan...

Lees verder

Staten steunen wens Partij voor de Dieren vermindering proefdiergebruik

Op de laatste vergadering van deze coalitieperiode hebben Provinciale Staten van Limburg met grote meerderheid een wens van...

Lees verder