Stop de jacht in de sneeuw!


19 december 2010

De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement vraagt het college van GS met directe ingang een jachtverbod in te stellen. Dit vanwege de winterse omstandigheden.
Op dit moment is er al dagenlang sprake van een periode met vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling.

In een brief vraagt Frank Wassenberg, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in het Limburg Parlement, het college van GS om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht.

Wassenberg: “De komende nachten vriest het 's nachts matig tot streng. En omdat de temperatuur overdag rond het vriespunt ligt, zullen velden en open terreinen bedekt zijn met een laagje ijs onder de sneeuw. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken zijn daardoor sterk beperkt. Ook schuilmogelijkheden voor dieren zijn zeer beperkt in de sneeuw. Dieren hebben dan geen enkele kans tegen jagers. Dat moet voldoende aanleiding zijn om de jacht te sluiten.”

De Partij voor de Dieren vraagt daarnaast om de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten.

De brief aan het college is [hierlink] te lezen.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Veilig drinkwater

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB wil landbouw gaan bedrijven in bos- en natuurterreinen die dienen als waterwingebie...

Lees verder

Provincie verbiedt jacht in winters Limburg

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement is verheugd over het besluit van het college van GS om me...

Lees verder