Provincie verbiedt jacht in winters Limburg


20 december 2010

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement is verheugd over het besluit van het college van GS om met ingang van 21 december een jachtverbod in te stellen. Dit vanwege de winterse omstandigheden. De partij had om zo'n jachtverbod gevraagd.

Per brief van 19 december vroeg Frank Wassenberg, Statenlid voor de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement, het college van GS om zo spoedig mogelijk over te gaan tot sluiting van de jacht. Reden voor het verzoek is het flinke pak sneeuw dat Limburg bedekt. De mogelijkheden voor dieren om voedsel te zoeken en hun schuilmogelijkheden zijn daardoor sterk beperkt.

Het jachtverbod geldt tot en met 15 januari. Als er voor die tijd een belangrijke verbetering in de omstandigheden komt, kan de provincie besluiten om het jachtverbod eerder op te heffen.

Wassenberg reageert verheugd op het jachtverbod: “Heel belangrijk dat dit nu gebeurt. In de sneeuw hebben dieren geen enkele kans tegen de jagers. Door nu een jachtverbod in te stellen, krijgen de dieren het voordeel van twijfel van de provincie. In deze omstandigheden is dat hard nodig.”[hierlink]

Gerelateerd nieuws

Stop de jacht in de sneeuw!

De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement vraagt het college van GS met directe ingang een jachtverbod in te stell...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet mee aan Statenverkiezingen

Amsterdam, 6 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Limburg mee met de Provinciale Staten Ve...

Lees verder