Partij voor de Dieren doet mee aan Staten­ver­kie­zingen


6 januari 2011

Amsterdam, 6 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Limburg mee met de Provinciale Staten Verkiezingen. Zittend Statenlid Frank Wassenberg zal opnieuw de kandidatenlijst aanvoeren. Lijsttrekker Wassenberg is zeer gemotiveerd voor een tweede termijn als Statenlid: “Door de aanwezigheid van de Limburgse Statenfractie is het onderwerp dierenwelzijn de afgelopen vier jaar prominent op de Statenagenda in Limburg geplaatst. De Partij voor de Dieren wil de aankomende vier jaar dierenwelzijn nog prominenter op deze agenda zetten.”

De Partij voor de Dieren vindt de provinciale politiek erg belangrijk. Ten eerste vanwege de directe bestuurlijke verantwoordelijkheid die bij de Provinciale Staten ligt. Van de beleidsterreinen waar de Partij voor de Dieren zich wil laten gelden zijn onder andere de toepassing van de Flora- en faunawet (de jacht) en de ecologische hoofdstructuur van belang, maar ook de vergunningverlening aan (bio-industrie)bedrijven komt in de provincie aan de orde. Zeer belangrijke onderwerpen waar de Partij voor de Dieren haar stem over wil en moet laten horen. Via vertegenwoordiging in Provinciale Staten wil de partij ook haar invloed in de Eerste Kamer versterken bij de verkiezingen op 23 mei.

Frank Wassenberg (1966) is sinds 2007 fractievoorzitter van de fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement. Op initiatief van Wassenberg spraken de Provinciale Staten over onder andere dierenwelzijn in megastallen, muskusrattenvangst en de jacht op verwilderde huiskatten. Recent namen de Staten een motie van zijn hand aan, waarin de provincie werd opgeroepen om vissterfte te voorkomen bij de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen. Wassenberg werkt als beleidsmedewerker bij de Koningin Sophia- Vereeniging tot Bescherming van Dieren en woont in Geleen.
Naast Limburg, is de Partij voor de Dieren van plan om in negen andere provincies deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011. Alleen voor Friesland en Drenthe heeft het partijbestuur geen kandidatenlijsten opgesteld. Op het congres van 16 januari aanstaande besluiten de leden over de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma.

Gerelateerd nieuws

Provincie verbiedt jacht in winters Limburg

De fractie van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement is verheugd over het besluit van het college van GS om me...

Lees verder

Partij voor de Dieren: Vee-industrie moet eigen rekeningen betalen

Maastricht, 21 januari 2011 - De Limburgse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het provinciebestuur om ophelde...

Lees verder