Partij voor de Dieren: Vee-industrie moet eigen reke­ningen betalen


21 januari 2011

Maastricht, 21 januari 2011 - De Limburgse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over uitgekeerde subsidies aan de vee-industrie. De partij wil weten welke bedragen de afgelopen jaren zijn betaald aan de sector en waarom dit is gebeurd.

Directe aanleiding voor de vragen is het persbericht dat de provincie op 20 januari jl. deed uitgaan. Dat persbericht meldde dat de provincie Limburg 1 miljoen euro gaat meebetalen aan de sloop van verouderde en overbodige stallen. Terwijl alle uitgaven uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied zijn stopgezet, zoals die voor de EHS, wordt door GS een uitzondering gemaakt voor deze steunmaatregel aan de intensieve veehouderij.

Uit CBS-landbouwcijfers blijkt dat de vee-houderij in Limburg intensiever is dan in andere provincies. Nergens in Nederland is het gemiddelde varkensbedrijf zo groot als in Limburg (2800 varkens). Het areaal dat voor biologische landbouw en veeteelt wordt gebruikt is in Limburg daarentegen veel kleiner dan in de rest van Nederland. De biologische veehouderij is in Limburg in de laatste coalitieperiode volkomen gemarginaliseerd.

Door de intensieve veehouderij te subsidiëren vergroot de provincie deze verschillen tussen de vee-industrie en de biologische veehouderij. De Partij voor de Dieren vindt dat onwenselijk en wil – als voorbereiding op later te voeren debatten – weten hoe groot de steun aan de intensieve veehouderij de laatste jaren is geweest.

Fractievoorzitter Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie belastinggeld gebruikt om de rommel van de vee-industrie op te ruimen. Dit is de omgekeerde wereld; de vervuiler vervuilt, maar de belastingbetaler betaalt!'

De vragen zijn hier te lezen: [hierlink]

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet mee aan Statenverkiezingen

Amsterdam, 6 januari 2010 – De Partij voor de Dieren doet op 2 maart 2011 in Limburg mee met de Provinciale Staten Ve...

Lees verder

1-tegen-1-debatten voor de verkiezingen van het LimburgsParlement

Vanaf 30 januari tot en met 23 februari wordt door L1 elke avond een 1-tegen-1-debat uitgezonden waarin politieke partijen ...

Lees verder