Opinie: Veilig drink­water


17 december 2010

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond LLTB wil landbouw gaan bedrijven in bos- en natuurterreinen die dienen als waterwingebieden. Maar Limburgse drinkwaterconsumenten, en wie is dat niet, zullen het geen geruststellende gedachte vinden dat op meer terreinen meststoffen en bestrijdingsmiddelen in het drinkwater terecht kunnen komen.
Nu is het al zo dat Limburg wat betreft de bescherming van het drinkwater een uitzonderingspositie inneemt. Dit is namelijk de enige provincie waar het toedienen van mest en het gebruik van bestrijdingsmiddelen in waterwingebieden is toegestaan. Tijdens de Statenvergadering van 16 en 17 december wordt de provinciale omgevingsverordening herzien. De Partij voor de Dieren stelt daarbij voor om, net als in de rest van het land, voor waterwingebieden een verbod in te stellen op mest- en bestrijdingsmiddelengebruik. De Waterleidingmaatschappij Limburg heeft daarop tot nu toe bij het provinciebestuur vergeefs aangedrongen.
Dat hoeft nog niet te betekenen dat er geen enkele agrarische activiteit is toegestaan. Met name de biologische landbouw blijft, onder voorwaarden, in dergelijke gebieden mogelijk. De biologische landbouw zou met een dergelijk verbod en aangepaste pachtvoorwaarden juist een steun in de rug krijgen. Dat is hard nodig, want Limburg is tot nu toe de provincie met de minste biologische landbouw van Nederland.

Frank Wassenberg
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement

Dit artikel werd gepubliceerd in Dagblad de Limburger en Het Limburgs Dagblad van vrijdag 17 december 2010

Gerelateerd nieuws

Opinie: Waterkrachtcentrale kan de zalm nekken

Het gaat beter met de zalm in Nederland. Die conclusie is gerechtvaardigd nadat een volwassen zalm werd aangetroffen in de ...

Lees verder

Stop de jacht in de sneeuw!

De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement vraagt het college van GS met directe ingang een jachtverbod in te stell...

Lees verder