Staten­vragen inzake vergun­ning­ver­lening krachtens de Natuur­be­scher­mingswet ten behoeve van een veehou­de­rij­be­drijf te Bergen


30 maart 2008

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vergunningverlening aan een veehouderijbedrijf te Bergen, betreffende het toestaan van een bepaalde ammoniakdepositie op het nabijgelegen, kwetsbare natuurgebied ‘Maasduinen’.

De Maasduinen liggen in het noordelijkste puntje van Limburg, ten oosten van de Maas tussen Gennep en Venlo. Het is een rivierlandschap met terrassen en rivierduinen, bos, heide en vennen. Het is het leefgebied van de das, rijk aan amfibieën en reptielen, waaronder de zeldzame rugstreeppad en de heikikker. De zeldzame nachtzwaluw broedt er in het Bergerbos en er komen vier soorten spechten voor. De Maasduinen zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en omvatten een (deel van) een Beschermd natuurmonument.

Klik hier om de statenvragen te lezen.

Gerelateerd nieuws

Meat the Truth: Frank Wassenberg in ‘Maastricht moet je horen!’ over de film van Marianne Thieme

Wist u dat een vegetariër in een Hummer milieuvriendelijker is dan een vleeseter op de fiets? ‘Meat the Truth&rsqu...

Lees verder

Partij voor de Dieren ontevreden met antwoord GS op statenvragen over ganstrekken

In 1878 werd in het hertogdom Limburg een Provinciale Verordening van kracht tegen het mishandelen van dieren. Het ging hierb...

Lees verder