Meat the Truth: Frank Wassenberg in ‘Maas­tricht moet je horen!’ over de film van Marianne Thieme


13 maart 2008

Wist u dat een vegetariër in een Hummer milieuvriendelijker is dan een vleeseter op de fiets? ‘Meat the Truth’ is een film die onlangs gemaakt werd door de Partij voor de Dieren. Deze film gaat over de relatie tussen een lekker stuk vlees op ons bord en de ondergang van ons klimaat en daarmee het leven op aarde. Althans, een flinke stap in die richting. Frank Wassenberg, lid van de Provinciale Staten van Limburg voor de Partij voor de Dieren, vertelt over deze film bij ‘Maastricht moet je horen!’. Tevens komen actuele onderwerpen van onze partij in de Limburgse Staten aan bod, zoals varkensflats in Limburg en de ENCI in Maastricht.

Klik hier om het fragment te beluisteren.
Klik hier om de website van Meat the Truth te bekijken.

Gerelateerd nieuws

Rapportcijfers voor politieke partijen in de Staten

Bijna een jaar na de laatste Provinciale Statenverkiezingen (7 maart 2007) hebben de Limburgse kranten (Dagblad De Limburger ...

Lees verder

Statenvragen inzake vergunningverlening krachtens de Natuurbeschermingswet ten behoeve van een veehouderijbedrijf te Bergen

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vergunningverlening aan een vee...

Lees verder