Staten­vragen inzake plannen voor een golfbaan bij Rolduc


6 januari 2009

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van een golfbaan bij Abdij Rolduc. Het plangebied is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur en is van grote cultuurhistorische waarde. Het gebied voorziet thans in een recreatieve behoefte van omwonenden. Klik hier om de statenvragen te bekijken

Gerelateerd nieuws

Opinie: Ongeremde ENCI

Op 19 december beslist het Limburgs Parlement over de toekomst van de Sint-Pietersberg en de mergelafgraving door ENCI. Fra...

Lees verder

Provincie Limburg geeft als eerste gehoor aan oproep tot jachtverbod vanwege extreme kou

De Faunabescherming heeft vandaag in een brandbrief aan alle provinciebesturen een oproep gedaan om vanwege de felle kou en s...

Lees verder