Opinie: Ongeremde ENCI


16 december 2008

Op 19 december beslist het Limburgs Parlement over de toekomst van de Sint-Pietersberg en de mergelafgraving door ENCI. Frank Wassenberg stelt dat de uitkomst nu al vast staat; ENCI krijgt zijn zin en mag tot 2020 doorgraven.

Vandaag spreekt het Limburgs Parlement over de toekomst van ENCI en over de toekomst van wat vroeger een uniek natuurgebied was: de Sint-Pietersberg. Decennialange ontgrondingsactiviteiten door ENCI hebben aan dat natuurgebied echter grote schade toegebracht. De vraag is hoe lang dat nog zal doorgaan. Feitelijk loopt de vergunning van ENCI om te graven in 2010 af. Dat ENCI echter langer zal mogen graven is duidelijk: de vraag is of dat tot 2015 zal zijn of tot 2020, als de voormalige berg volledig is verdwenen in cementzakken en er dus niets meer te graven is.

De voortekenen zijn ongunstig voor de natuur. De Sint-Pietersberg is feitelijk al opgeofferd door het Limburgse Provinciebestuur. ENCI mag, als het aan de Provincie ligt, meer dan 10 jaar doorgraven, tot de laatste korrel mergel is gewonnen.

Op 18 april zag het er nog hoopvol uit. Toen nam het Limburgs Parlement in grote meerderheid (alleen de VVD was tegen) een motie aan, die bepaalde dat ENCI tot 2015 zou mogen graven naar mergel. Daarna zou het maanlandschap dat ENCI achterlaat in een natuurgebied worden veranderd.

Het provinciebestuur was des duivels. De verantwoordelijke gedeputeerde sprak zijn afkeer uit over de strekking van de motie. Jarenlang had de Provincie alles goedgekeurd wat ENCI deed, zelfs als dat tegen de wet was. Drie maanden geleden nog, op 10 september, oordeelde de Raad van State dat ENCI niet over een geldige milieuvergunning beschikte. Daarmee werd de wettelijke basis van de activiteiten van ENCI weggeslagen. Vanaf het moment van de uitspraak vonden de activiteiten van ENCI zonder vergunning en dus illegaal plaats. Maar waar een burger in zo’n geval –terecht- wordt aangepakt, bood de provincie Limburg ENCI alle tijd en vrijheid om in haar eigen tempo met een aanvraag voor een gedoogbeschikking te komen.

In dezelfde tijd dat de rechter de vergunning van ENCI vernietigde, werkte het provinciebestuur in stilte aan een plan om de ENCI tot 2020 te laten graven en niet tot 2015, zoals het Limburgs Parlement wilde. Voormalig Rijksbouwmeester Jo Coenen werd gevraagd om een plan te maken voor het gebied dat ontstaat na beëindiging van de activiteiten van ENCI. De Provincie en Coenen negeerden daarbij de einddatum van 2015 en werkten toe naar een einddatum in 2020. Daarmee werd in strijd met de eerder genoemde motie gehandeld.

Bovendien hebben er onderhandelingen plaatsgevonden tussen het provinciebestuur en de directies van ENCI en moederbedrijf Heidelberg. Wat er precies werd gezegd en wat er afgesproken is blijft onduidelijk, want de provincie heeft nagelaten om een gespreksverslag te maken. Alleen een persbericht werd wereldkundig gemaakt. Uit dat persbericht bleek opnieuw dat de motie om in 2015 de ontgrondingen te beëindigen geen hard uitgangspunt voor het provinciebestuur was.
Het Limburgs Parlement is voor het blok gezet. De Provincie heeft alles op alles gezet om aan te sturen op beëindiging van de activiteiten van ENCI volgens het tijdspad dat het bedrijf zelf voor ogen had. Afgraven tot 2020 dus.

Tot nog toe blijkt uit niets dat de coalitie onoverkomelijke problemen heeft met de manier waarop de motie wordt genegeerd door onze bestuurders. Het CDA, één van de initiatiefnemers van de motie, is 180º gedraaid en is nu van mening dat wat het beste is voor ENCI ook het beste is voor de natuur. Vandaag zal blijken of het Limburgs Parlement zijn eigen motie serieus neemt of dat het de belangen van ENCI voorop stelt.
Duidelijk wordt dan ook of de Limburgse politiek wordt bedreven in het Limburgs Parlement of in de schimmige achterkamertjes van het Gouvernementsgebouw aan de Maas.

Frank Wassenberg is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement.

Dit artikel werd gepubliceerd in Dagblad de Limburger / het Limburgs Dagblad van 16 december 2008

Gerelateerd nieuws

Slecht plan om ENCI te laten graven tot 2020

Als het aan het provinciebestuur ligt, mag ENCI tot 2020 naar mergel blijven graven. Provinciale Staten hadden eerder een mot...

Lees verder

Statenvragen inzake plannen voor een golfbaan bij Rolduc

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van een golfbaan bij Abdij Rolduc. Het ...

Lees verder