Provincie Limburg geeft als eerste gehoor aan oproep tot jacht­verbod vanwege extreme kou


8 januari 2009

De Faunabescherming heeft vandaag in een brandbrief aan alle provinciebesturen een oproep gedaan om vanwege de felle kou en sneeuwval de jacht op in het wild levende dieren te stoppen. Het gaat om een ‘schietverbod’ op konijnen, hazen, wilde eenden, ganzen, fazanten, knobbelzwanen, vossen, wilde zwijnen, houtduiven, herten en reeën. De Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft aanvullend hierop de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via Kamervragen de vraag gesteld deze oproep te ondersteunen. Ook heeft de Partij voor de Dieren gevraagd of de minister bereid is de AID opdracht te geven extra alert te zijn op overtreding van de Flora- en faunawet, omdat deze wet immers uitdrukkelijk het jagen op dieren verbiedt die als gevolg van weersomstandigheden in uitgeputte toestand verkeren.

De in het wild levende dieren zijn ernstig verzwakt, vooral ook vogels, vanwege de felle kou en vanwege het feit dat dieren niet goed bij hun voedsel kunnen komen door sneeuw en ijs. Jagen op deze dieren is al helemaal niet te verantwoorden. Daarnaast geldt dat ook dieren waarop weliswaar niet wordt gejaagd, wel ernstig verstoord worden door het schieten en daardoor steeds maar op de vlucht moeten. Dit terwijl zij juist in deze periode al hun energie moeten besteden aan het zoeken van het schaarse beschikbare voedsel.

De provincie Limburg heeft als eerste provincie gehoor gegeven aan de oproep tot een jachtverbod. Zij heeft vandaag het besluit genomen om voor de periode van 9 t/m 31 januari ’09 de jacht op de houtduif, wilde eend, fazant en konijn te sluiten en tevens de ontheffingen voor het doden van overwinterende ganzen op te schorten. De Partij voor de Dieren vindt het jammer dat niet alle dieren onder het jachtverbod vallen en hoopt dat snel andere provincies volgen maar dan wel met een algeheel jachtverbod.

Gerelateerd nieuws

Statenvragen inzake plannen voor een golfbaan bij Rolduc

Statenlid Frank Wassenberg heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van een golfbaan bij Abdij Rolduc. Het ...

Lees verder

Gedeputeerde overtreedt provinciewet door weigering vragen te beantwoorden

Provincie blind voor inconsistentie in beleid Geleen-Maastricht, 2 februari. Statenlid Frank Wassenberg van de Partij voor ...

Lees verder