Gede­pu­teerde over­treedt provin­ciewet door weigering vragen te beant­woorden


2 februari 2009

Provincie blind voor inconsistentie in beleid

Geleen-Maastricht, 2 februari. Statenlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het College van GS van Limburg over de wijze waarop de in Limburg geplande varkensflats passen in het Cradle to Cradle-beleid, dat de provincie propageert. Gedeputeerde Kersten heeft eerder tot twee maal toe expliciet geweigerd om vragen hierover te beantwoorden.

Tijdens de PS-commissievergadering over het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle to Cradle, die op 30 januari plaatsvond, stelde Wassenberg vragen over hoe de provincie het Beleidskader van toepassing achtte op de komst van de varkensflats, die in Limburg zijn gepland. Ontwikkelingen rond megastallen worden door het college van GS overgoten met een Cradle to Cradle-sausje. Zo worden de geplande megastallen in het Klavertje 4-gebied door de provincie beschreven in de C2C-terminologie. De Provincie maakt daarbij dankbaar gebruik van het feit dat er geen duidelijke criteria bestaan voor C2C-toepassingen.

Megastallen veroorzaken niet alleen problemen in het gebied waar ze zullen verrijzen (fijnstof, verspreiding mrsa-bacterie, ammoniak-uitstoot), ook elders zijn ze verantwoordelijk voor ernstige problemen. In Brazilië werd en wordt op grote schaal tropisch regenwoud gekapt om op de vrijgekomen grond soja te verbouwen ten behoeve van veevoer voor de intensieve veehouderij. Voor de Nederlandse intensieve veehouderij wordt daarvoor in Brazilië een oppervlak gebruikt dat verschillende malen groter is dan het oppervlakte van Nederland.

Dat is strijd met de letter en de geest van het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle to Cradle van de Provincie, waarin letterlijk staat:

“Tevens staat duurzame ontwikkeling voor het rekening houden met de gevolgen van ons handelen elders in deze wereld en voor de langere termijn (Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle to Cradle, p. 7).”

Gewezen op deze inconsistentie tussen theorie en praktijk weigerde gedeputeerde Kersten om vragen over het verband tussen megastallen en de ontbossing van het tropisch regenwoud te beantwoorden. Letterlijk zei Kersten: “Dus de wat deprimerende houding van de heer Wassenberg, daar wil ik niet al te lang bij stil staan. Daar verander je de wereld helemaal niet mee. En bij ieder onderwerp de megastallen erbij halen, dat wordt ook een beetje een dooddoener dus ik zal, als u het goed vindt voorzitter, daar mijn tijd niet aan besteden.”

Door te weigeren de vragen van Wassenberg te beantwoorden overtreedt Kersten artikel 167 van de Provinciewet, die hem verplicht alle inlichtingen te verschaffen die een statenlid nodig heeft voor de uitoefening van zijn taak als volksvertegenwoordiger.

De behandeling van het Beleidskader vindt op 13 februari plaats tijdens de plenaire vergadering van het Limburgs Parlement.
Voor die tijd wil Wassenberg antwoord op de vraag hoe de grootschalige ontbossing van Zuid-Amerika ten behoeve van de veevoerproductie voor megastallen te rijmen is met het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling/Cradle to Cradle. Daarnaast wil Wassenberg graag weten waarom de gedeputeerde meent dat de discussie rond megastallen en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt in het regenwoud niet relevant is voor de discussie. Om de antwoorden alsnog te krijgen, heeft de Partij voor de Dieren de vragen opnieuw gesteld, maar nu schriftelijk.

Klik hier om de statenvragen te bekijken

Gerelateerd nieuws

Provincie Limburg geeft als eerste gehoor aan oproep tot jachtverbod vanwege extreme kou

De Faunabescherming heeft vandaag in een brandbrief aan alle provinciebesturen een oproep gedaan om vanwege de felle kou en s...

Lees verder

Gawstrekke trekt jaarlijks enkele honderden bezoekers

Medio januari 2009 heeft de werkgroep van de Partij voor de dieren Limburg een brief aan de gemeente Sittard-Geleen gezonden ...

Lees verder