Gawstrekke trekt jaarlijks enkele honderden bezoekers


22 februari 2009

Medio januari 2009 heeft de werkgroep van de Partij voor de dieren Limburg een brief aan de gemeente Sittard-Geleen gezonden met het verzoek de barbaarse traditie van Ganstrekken te verbieden. Hier kunt u een PDF bestand lezen van de ingezonden brief van de werkgroep. Hieronder kunt u de reactie van Gemeente lezen.

Geachte voorzitter,


In antwoord op uw brief van 26 januari 2009 inzake het Ganstrekken in Grevenbricht bericht ik u volgende.

In het verleden is de oude traditie van het ganstrekken meerdere malen onderwerp van gesprek geweest.

De Hoge Raad heeft in 1987 echter gesteld dat er geen wettelijke grond is om het traditionele ganstrekken als strijdig met de rechten en waardigheden van het dier te verbieden.

Het traditionele Ganstrekken of Gawstrekke in Grevenbricht is een evenement dat jaarlijks enkele honderden bezoekers trekt, veelal afkomstig uit het kerkdorp zelf.

Tot nu toe is het ganstrekken altijd ordelijk verlopen. Er is als zodanig dus geen grond om het evenement te verbieden.


Graag vertrouw ik erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachten

Drs. G.J.M. Cox

Gerelateerd nieuws

Gedeputeerde overtreedt provinciewet door weigering vragen te beantwoorden

Provincie blind voor inconsistentie in beleid Geleen-Maastricht, 2 februari. Statenlid Frank Wassenberg van de Partij voor ...

Lees verder

L1 TV: Ganstrekken

Het ganstrekken is een barbaars volkvermaak op carnavals dinsdag. Vanavond kunt u tijdens het nieuws van L1 live beelden zien...

Lees verder