PvdD roept op tot info­sessie zoönosen; PVV sluit bij voorbaat ogen voor oorzaak Covid-19


17 april 2020

IJzersterk was ze, onze Pascale Plusquin tijdens het Coronadebat in het Limburgs Parlement. Met wetenschappelijke, academische en juridische bronnen attendeerde ze Provinciale Staten op de gevaren van zoönosen zoals het rondwarende Covid-19. Immers, door de manier waarop de mens met dieren omgaat en de vorm die deze relatie aangenomen heeft, was het niet de vraag óf maar wanneer een nieuwe zoönose zou uitgroeien tot een pandemie. Zodra er de mogelijkheid toe bestaat, zou de PvdD graag een infosessie voor Provinciale Staten willen omtrent zoönosen maar rara wie daar niet voor openstaat…

“De Coronacrisis leek uit het niets te komen, maar niets is minder waar”, aldus PvdD-fractievoorzitter Plusquin. “Talloze vooraanstaande wetenschappers (waaronder professor Marion Koopmans en professor @Ron Fouchier) waarschuwen al jaren voor de mogelijke uitbraak van een nieuwe zoönose die de wereld in haar greep kan houden. Volgens de wetenschap zijn er immers overal ter wereld genoeg ingrediënten aanwezig voor het ontstaan en verspreiden van een nieuw virus: zoals toename van de voedselproductie en intensiever veehouderij; bevolkingsgroei en verstedelijking; globale handel en reizen etc.”.

“Ook Nederland, als meest veedichte land ter wereld, ontkomt hier niet aan”, zo ging Plusquin verder. “Volgens professor Fouchier zit Nederland immers vol met mogelijke gastheren die een virus kunnen overdragen door de intensieve veehouderij in Nederland.” “Daarnaast moeten we rekening houden met de gevaren van klimaatverandering,” aldus de Hoge Raad (Nederlands hoogste rechtsorgaan) in zijn Urgenda-arrest. “De relatie tussen klimaatverandering en verspreiding van infectieziektes alsook ziektes aan de luchtwegen door verslechterde luchtkwaliteit is een gevaarlijke”, zo sprak de Hoge Raad der Nederlanden afgelopen december.

Dit met feiten gestaafde betoog kon op veel bijval rekenen in het Limburgs parlement. Zowel van andere fracties als van het College van Gedeputeerde Staten. Plusquin: “We kunnen niet doorgaan met Business as usual alsof er niets gebeurd is. We moeten lering trekken uit de Coronacrisis en de oorzaak van zoönosen als Covid-19, Q-koorts, SARS, de Mexicaanse varkensgriep etc. in de relatie tot de intensieve veehouderij die Nederland maar vooral ook Limburg kent”. Zodra de autoriteiten het toelaten wenst de PvdD een hoorzitting met experts om het Limburgs Parlement te informeren over zoönosen en de link met de intensieve veehouderij. Immers, hoe zou iemand tegen het voorkomen van een nieuwe pandemie binnen afzienbare tijd kunnen zijn?

Van alle elf Limburgse fracties, gaf maar één fractie aan geen infosessie te willen bijwonen: de PVV. Deze partij gaf bij voorbaat aan harde feiten over het ontstaan en de gevolgen van zoönosen niet te willen horen. Lering trekken uit het verleden en een nieuwe pandemische zoönose voorkomen wil de PVV niet. Geheel verwonderlijk is dit natuurlijk niet. Wat anders te verwachten van een partij die de afgelopen jaren het hardst geroepen heeft dat zorg geen provinciale aangelegenheid is en daarom geen steun geven aan de zorg wilde geven, maar nu Limburg in crisis is dient de Provincie opeens met geld over de brug komen voor diezelfde wegbezuinigde zorg. Aan visie kan het hen gerust ontzegd worden.

“Vreemd”, was de reactie van Plusquin op de weigering van de PVV. “Bij het dossier over geitenstop heb ik de PVV wel aan mijn zijde gevonden”. De intensieve geitenhouderij was immers 10 jaar geleden verantwoordelijk voor de Q-koorts uitbraak onder Limburgers, ook een zoönose. En met de geitenstop wilde de PvdD de longfunctie van de Limburgers verbeteren. Maar vandaag gaf de PVV aan een infosessie over een andere zoönose niet te willen horen. Hiermee lijkt de PVV in minder dan een halfjaar tijd 180 graden gedraaid te zijn, net als met betrekking tot de zorg.

Uiteraard gaat de PvdD Limburg er alles aan doen om de onderste steen boven te krijgen omtrent zoönosen en de overige Limburgse fracties op de gevaren hiervan en de link met intensieve veehouderij te attenderen. Zodoende zijn wij van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie!!

Sluit je ook aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Heerlen pinkpolitiek PINK Limburg Provincie Limburg