PvdD Limburg wil goede uitwerking IBA plannen


15 april 2016

Op 31 maart berichtte de Volkskrant dat Nederland voorlaatste staat op de Europese Duurzaamheidslijst. Provinciaal Statenlid Pascale Plusquin speelde hier direct op in tijdens de commissievergadering Ruimte, Landbouw en Natuur van 1 april jl. In een kort betoog hamerde het Statenlid er op om in Limburg goede voorbeelden te stellen, aangezien Limburg er om bekend staat een groene provincie te zijn. De IBA biedt hiertoe een uitstekende kans, aldus Plusquin.

Statenlid Plusquin riep Gedeputeerde Staten op het niet enkel bij loze woorden en een mooi rapport te laten maar daad bij woord te voegen. Wanneer het plan niet geconcretiseerd wordt blijft het voorstel volgens Partij voor de Dieren problematisch. Daarom heeft het Statenlid tevens kritische vragen gesteld over de IBA plannen en de realisatie hiervan. De Gedeputeerde heeft inmiddels toegezegd aan de slag te gaan met de gestelde vragen.

Gerelateerd nieuws

Burgerinitatief Stop de hobbyjacht: de kop is eraf!

Als eerste provincie in het land behandelde de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur van Limburg het burgerinitiatief St...

Lees verder

Limburgse Partij voor de Dieren fractie draagt de roze trui bij het Burgerinitiatief Stop de Hobbyjacht!

Niet alleen op de fiets in Italië maar ook voor de bejaagbare dieren heeft Limburg de roze trui weten te bemachtigen! Na een ...

Lees verder