Provincie Limburg gaat meebe­talen aan noodhulp en vervoer van zieke en en gewonde dieren


30 juni 2018

Hoe vaak gebeurt het niet dat een ziek of gewond dier, bijvoorbeeld in het verkeer aangereden, door mensen geholpen wordt? Veel mensen helpen zieke en gewonde dieren door ze zelf naar dierenambulances te brengen die de dieren op een verantwoorde en veilige manier naar opvangcentra vervoeren. Daarvoor betalen mensen zelf vaak een bijdrage voor het vervoer, en/of de centra zamelen zelf geld in.

Er is dus een groot maatschappelijk draagvlak hiervoor, maar het blijft allemaal vrijwilligerswerk dat helemaal steunt op particuliere bijdragen Terwijl het zelfs een wettelijke plicht is (o.g.v. de Regeling natuurbescherming) dat mensen dieren alleen mogen meenemen en helpen als de dieren binnen twaalf uur aan een dierenambulance worden overgedragen. Maar ondanks die wettelijke plicht geeft de overheid daar geen geld vooruit.

Dat gaat in Limburg veranderen, dankzij een motie van de Partij voor de Dieren die in het Limburgs parlement is aangenomen.
In Limburg is de situatie zo dat er voor verreweg de meeste dieren alleen over de grens, in Opglabbeek (Belgie) een goed uitgerust opvangcentrum is. Dat centrum draait tot nu toe geheel op giften, maar zal nu ook van de provincie Limburg vergoeding krijgen voor de kosten die ze voor dieren uit Nederland maken. Er zijn in de Limburgse regio’s diverse dierenambulances, en ook de Dierenbescherming speelt een rol, maar van een Limburg dekkend en kwalitatief volwaardig vervoers- en noodhulpsysteem is geen sprake. Ook daarin komt verandering, nu de provincie aan het vervoer zal meebetalen. Een en ander moet nog worden uitgewerkt, waarbij door de motie aan de Dierenbescherming een spilfunctie is toegekend.

De motie was een tweetrapsraket: na een eerdere motie die vroeg om de financiele situatie van vervoer en noodopvang in beeld te brengen, had de provincie een onderzoek gedaan waarin de financiele tekorten in beeld waren gebracht. Dit onderzoek was vervolgens de basis voor de nu aangenomen motie, waarvoor actief gelobby’d is waarbij het argument van de wettelijke plicht en het maatschappelijk draagvlak een belangrijke rol speelden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Over stalbranden, windparken en partijpolitieke spelletjes.

De PvdD is niet een partij die zich met partijpolitieke spelletjes bezig wil houden. Wij deden in de Statenvergadering niet m...

Lees verder

Ontruiming Bosbeschermers Hambach-bos

Sinds vanmorgen is de Duitse politie met honderden agenten, gepantserde voertuigen, hoogwerkers en een waterkanon begonnen om...

Lees verder