Provincie Limburg erkent opzet­telijk doden bij haas en woelrat; hand­having volgt


14 september 2021

De provincie Limburg erkent vandaag dat maaibeheer op gesubsidieerde gronden opzettelijk geleid heeft tot het doden van een haas en een woelrat. Omdat dit wettelijk verboden is, gaat de provincie Limburg op verzoek van de Partij voor de Dieren nu handhaven.

Wat was er aan de hand? Op zondag 18 juli werd kruiden- en faunarijk grasland in Heerlen gemaaid. Op deze bewuste graslanden rusten provinciale subsidiegelden. Toch werd hier in een kort tijdsbestek van buiten naar binnen gemaaid, hetgeen in strijd is met de geldende gedragscode voor maaibeheer. Aanwezige dieren konden geen kant op en werden gedood door de maaimachines.

Het is verboden deze zoogdieren opzettelijk te doden. Voor het maaien vond er geen quick-scan plaats, los van het feit dat er niet van binnen naar buiten gemaaid om fauna de kans te geven om het grasland te ontvluchten. Met deze juridische motivering stelden wij schriftelijke vragen aan het Limburgse college.

De provincie erkent nu dat dit maaien wederrechtelijk gebeurd is. Daarom gaat zij handhavend optreden. Hopelijk zal dit een signaal vormen voor volgend maaibeleid.

Deze misstand is gelukkig aangekaart, en wordt opgepakt. Uiteraard zullen wij ervoor blijven waken dat de Limburgse natuur beschermd wordt.

Vind jij ook dat de Limburgse natuur beschermd moet worden? En dat de Limburgse natuur moet blijven? Sluit je dan aan bij het #groeiendverzet en #makeLimburggreenagain!!

Gerelateerd nieuws

Limburgs parlement weigert ABP op te roepen om fossiele investeringen te stoppen ondanks ambtenarenprotest

Beter getimed kon een motie niet zijn. Gister nog wilden 10 vreedzame betogers nog een gesprek voeren met de ABP-leiding in H...

Lees verder

Grijp je kans: Partij voor de Dieren Limburg zoekt nieuw burgercommissielid!

Altijd al actief willen inzetten voor dier, mens en klimaat? De Limburgse PvdD-fractie is op zoek naar iemand die de fractie ...

Lees verder