GS moet bouwstop geiten­hou­­derij gaan voor­­be­reiden


9 november 2018

Vanwege een motie van de Partij voor de Dieren moet de provincie een bouwstop voor de geitenhouderij gaan voorbereiden. De bouwstop zal gelden zolang het onderzoek loopt naar de oorzaken van de verhoogde kans op longontsteking rond geitenhouderijen.

In de debatten zei gedeputeerde Mackus dit via de gemeentes te willen regelen, om juridische redenen, maar het resultaat zal vanwege de motie waar uiteindelijk ook drie van de vier college partijen voor stemden, in ieder geval bereikt moeten worden. De PvdD zal er bovenop blijven zitten. De overlast van Maastricht Aachen Airport, waaraan de provincie als enig eigenaar de laatste jaren tientallen miljoenen heeft besteed, wordt steeds groter.

De Partij voor de Dieren heeft voortdurend aandacht gevraagd voor de signalen die wij daarvoor kregen vanuit omwonenden. Om die meer invloed te geven hadden we een motie voorbereid. Ook andere partijen waren kritisch, en na het debat zijn er toezeggingen dat geluid gemeten gaat worden, hinderbeperking een taak wordt van de de Commissie Regionaal Overleg (CRO) en de CO2-footprint van de luchthaven (maar niet van de vluchten) zal worden gecompenseerd. N.a.v de motie kwam er een toezegging dat de vertegenwoordiging van de bewoners in de CRO meer representatief zal worden.

De Partij voor de Dieren vindt nog steeds dat de provincie het vliegveld niet moet bekostigen, maar op de ze manier is er een beter vooruitzicht voor omwonenden. Limburg heeft tal van unieke soorten, zoals de oehoe, het donker pimpernelblauwtje, de oehoe, het vliegend hert en de muurhagedis, die nergens anders in Nederland voorkomen. Na een motie kwam de toezegging dat er in ieder geval 1 miljoen euro aan soortenbeschermingsplannen zal worden besteed, dat er een update komt van de lopende plannen en een begroting van de kosten om al deze soorten te beschermen.

Daarover kunnen de Staten dan later een besluit nemen. Misschien pas na de verkiezingen, maar als de PvdD dan met meer Statenleden terug komt (dat zit erin) gaat het lukken om dit te verzilveren, vanwege de steun die er nu al van verschillende partijen kwam. Ook kwam er een toezegging om de tekorten op het natuurbeleid, waarover nu veel onduidelijkheid bestaat, in beeld te brengen.

Tot nu toe legt de huidige coalitie niets bij het geld wat van het Rijk wordt ontvangen, en is dat ook niet van plan, maar een nieuw college kan daar verandering in brengen op basis van deze informatie. Een motie om dubbele rasters bij buiten gehouden varkens te vergoeden, haalde het niet, omdat het College dit een rijkstaak vindt.

Gerelateerd nieuws

Stop de massale afslachting van Wilde zwijnen!

Maastricht, 16 oktober 2018 - Terwijl er steeds rigoureuzere voorstellen worden gedaan om wilde zwijnen in Limburg uit te roe...

Lees verder

Geitenhouders vragen vergunningen aan om provinciaal verbod te ontlopen

De kranten meldden het al: de provincie Limburg kondigt binnenkort een verbod af op nieuwvestiging, uitbreiding en omvormin...

Lees verder