Partij voor de Dieren stelt vragen over vergun­ning­aan­vraag megastal


5 oktober 2010

In de gemeente Horst aan de Maas zijn meerdere bouwvergunningen aangevraagd om in het LOG Witveld uiteindelijk een Nieuw
Gemengd bedrijf met 35-duizend varkens,en 1,3-miljoen kippen, een vergistingsinstallatie en een kippenslachterij te kunnen vestigen.
De plannen voor een megastal passen nog niet binnen het bestemmingsplan voor het gebied. Ook is er nog geen Milieu Effect Rapportage. Er liep al een burgerinitiatief tegen het plan.

Mede met het oog op de verantwoordelijkheid van de provincie Limburg voor het reconstructiebeleid, de volksgezondheid en de provinciale belangen in de ruimtelijke ordening heeft de fractie van de Partij voor de Dieren hierover op 5 oktober schriftelijke vragen gesteld.


Gerelateerd nieuws

Opinie: Een Visvermalingscentrale in Borgharen

De provincie Limburg heeft de mond vol van duurzame energie, maar kiest daarvoor de verkeerde weg door vergunning te verlen...

Lees verder

Bijdrage begrotingsbehandeling 2011

Voorzitter, We kijken vandaag naar de begroting voor 2011. Dit zijn de vierde en laatste algemene beschouwingen van het...

Lees verder