Partij voor de Dieren Limburg sluit aan bij Ketting­re­actie Tihange


16 mei 2017

Wekenlang leest men in het nieuws over de kernreactoren in Tihange en Doel. Over jodiumpillen, ‘foutjes’, stilgelegde reactoren etc.

Kerncentrales brengen onnodige risico’s en levensgevaarlijk afval met zich mee. Kernenergie is daarnaast ook afhankelijk van eindige grondstoffen en daarom geen goed alternatief voor fossiele energiebronnen. Om het licht in Nederland te laten branden is kernenergie niet nodig.

Er komen al langer verontrustende signalen vanuit m.n. Tihange. Dusdanig, dat kamerlid Frank Wassenberg hier in januari 2016 schriftelijke vragen over stelde.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Omstreden kernreactor Tihange opnieuw uitgevallen’?

2. Hoe schat u de veiligheidssituatie bij kerncentrale Tihange in, nu de kerncentrale alweer is stilgelegd als gevolg van een lekkage, kort nadat de centrale in december al stil was gelegd vanwege duizenden scheurtjes in kernreactor 2?

3. Kunt u een overzicht geven van de incidenten die zich de afgelopen drie jaar bij de kerncentrales Doel en Tihange hebben voorgedaan?

4. Is het kabinet bereid zich aan te sluiten bij de juridische stappen die Maastricht en Aken gaan ondernemen? Zo nee, waarom niet?

5. Welke ondersteuning kan het kabinet Maastricht bieden in de juridische stappen tegen de Belgische kerncentrales?

6. Hoe beoordeelt u de uitspraak van de Belgische senator Lode Vereeck dat de Nederlandse zorgen “bangmakerij en stemmingmakerij” zijn?

7. Hoe veilig zijn de kerncentrales van Tihange en Doel volgens de minister?

De nieuwsberichten maken veel bij mensen los en mensen maken zich zorgen. Vanuit de samenleving komt steeds meer verzet.

Op 25 juni 2017 wordt een ‘Human Chain’ gevormd van Aken, via Maastricht, naar Tihange. Een statement van 90 kilometer lang. Om een tegengeluid te geven. Om te laten weten dat het genoeg is.

De Veiligheidsregio Zuid Limburg gaf onlangs te kennen dit initiatief van de menselijke ketting niet te ondersteunen omdat zij zich afzijdig willen houden van politiek. Vreemd toch?

De Partij voor de Dieren Limburg heeft besloten op 25 juni wél aan te sluiten bij de menselijke ketting en dit initiatief zo te steunen. Om als partij uit te dragen dat politiek en veiligheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En dat kernenergie geen oplossing is.

Gerelateerd nieuws

Vuurwerk in Limburgs Parlement

De inspanningen van de PvDD om vuurwerkevenementen aan banden te leggen, en meer af te stemmen op de aanwezigheid van dieren ...

Lees verder

Brabant pakt de intensieve veehouderij aan, PvdDieren zet verschil met Limburg op de agenda

In Brabant worden er binnenkort aan de intensieve veehouderij zwaardere eisen gesteld. Oude stallen moeten worden gesloopt vo...

Lees verder