Brabant pakt de inten­sieve veehou­derij aan, PvdDieren zet verschil met Limburg op de agenda


23 juni 2017

In Brabant worden er binnenkort aan de intensieve veehouderij zwaardere eisen gesteld. Oude stallen moeten worden gesloopt voordat er nieuwe, en schonere stallen kunnen worden toegelaten (“staldering”). De uitstoot van ammoniak, fijn stof en ziektekiemen moet veel sneller worden teruggebracht. Voorstellen die in de goede richting gaan, en die ook betekenen dat de kans groot is dat er meer vervuilende bedrijven naar Limburg zullen uitwijken. Want de provincie Limburg doet al jaren niets. Megastallen worden geen strobreed in de weg gelegd.

De PvDD diende een motie in dat Limburg hierop moet reageren, en vroeg daarvoor alle verschillen tussen het zwakke Limburgse beleid en dat van Brabant helder in beeld te brengen. Zodat GS ook niet weg kan komen met nieuw beleid dat mooi lijkt, maar eigenlijk weinig voorstelt.

De motie kon binnenskamers ook op steun van collegepartijen rekenen. Eerder al stelden SP, PvdA en Groen Links net als de PvDD kritische vragen over de gezondheidseffecten. De gedeputeerde wist dat, en deed zoveel toezeggingen dat de motie kon worden ingetrokken. Na de zomer komt er dus in de Staten een groot debat over hoe de toekomst van de intensieve veehouderij in Limburg.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Limburg sluit aan bij Kettingreactie Tihange

Wekenlang leest men in het nieuws over de kernreactoren in Tihange en Doel. Over jodiumpillen, ‘foutjes’, stilgelegde reactor...

Lees verder

Fusie Heerlen-Landgraaf: Staten stemmen met smoes referendum af, negeren uitspraak rechter en lappen Brunssum erbij

De gedwongen fusie Heerlen-Landgraaf dendert door na de Statenvergadering van donderdag 6 juli, ondanks de uitspraak van de r...

Lees verder