Fusie Heerlen-Landgraaf: Staten stemmen met smoes refe­rendum af, negeren uitspraak rechter en lappen Brunssum erbij


7 juli 2017

De gedwongen fusie Heerlen-Landgraaf dendert door na de Statenvergadering van donderdag 6 juli, ondanks de uitspraak van de rechter dat de bezwaren van de gemeente Landgraaf door de provincie volstrekt niet serieus zijn genomen. Ook het referendum verzoek vanuit meer dan 1000 burgers van Landgraaf is afgewezen, zogenaamd op juridische gronden, omdat het niet aan de eisen van de Limburgse referendumverordening zou voldoen. Dat terwijl het presidium had geoordeeld dat het referendum aan de juridische eisen voldeed en gewoon in stemming kon worden gebracht. Juridische tegenargumenten, ook ingebracht door de PvdD, werden in het debat genegeerd. Kennelijk durfden een aantal partijen niet tegen het referendum te stemmen, en grepen een juridisch excuus aan.

Via een amendement werd ook nog eens ongevraagd, een in de achterkamertjes van de Staten voorgebakken “advies” ingebracht om ook Brunssum in de fusie mee te nemen. Eraan voorbijgaand dat er vanuit de gemeente en de raad van Brunssum hierin geen enkele interesse is getoond. Alsof een vegetarier op een (vlees-)barbecue wordt uitgenodigd.

Het is nu aan de Minister van Binnenlandse zaken en de Tweede Kamer om hiervoor een stokje te steken. De Partij voor de Dieren zal zich daarvoor blijven inzetten.

Gerelateerd nieuws

Brabant pakt de intensieve veehouderij aan, PvdDieren zet verschil met Limburg op de agenda

In Brabant worden er binnenkort aan de intensieve veehouderij zwaardere eisen gesteld. Oude stallen moeten worden gesloopt vo...

Lees verder

Door getreuzel met landbouwnota zet Mackus de sluizen open voor megastallen

De belangrijke Statenvergadering van 6 oktober over de intensieve veehouderij is uitgesteld, omdat er nog een economisch onde...

Lees verder