Door getreuzel met land­bouwnota zet Mackus de sluizen open voor mega­stallen


22 september 2017

De belangrijke Statenvergadering van 6 oktober over de intensieve veehouderij is uitgesteld, omdat er nog een economisch onderzoek moet komen. De Partij voor de Dieren had om deze vergadering gevraagd, omdat nu in Brabant en Gelderland de intensieve veehouderij aan banden wordt gelegd. Geitenhouderijen mogen helemaal niet meer worden uitgebreid. Door het getreuzel van de gedeputeerde zet hij de sluizen wijd open voor ondernemers uit de buurprovincies met plannen voor megastallen. In de Statenvergadering van volgende week vrijdag zal de Partij voor de Dieren een motie indienen voor een voorlopige bouwstop.

Het is al meer dan vier maanden geleden dat er door gedeputeerde Mackus een nota over de intensieve veehouderij werd toegezegd, naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren. Nu buurprovincies Brabant en Gelderland eerder dit jaar beperkingen op hebben gelegd aan de intensieve veehouderij, was er steun voor de motie. Iedereen zag dat er het gevaar dreigt van een massale intocht van grote veehouderijen in Limburg, waar aan megastallen nog geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Vandaag kwam het bericht dat de behandeling van die nota meer dan een maand wordt uitgesteld, omdat een bepaald economisch onderzoeksrapport nog niet klaar is.

Pascale Plusquin, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ”Dit is het slapste excuus dat ik in jaren heb gehoord. Zo kunnen in de tussentijd ondernemers die in Brabant en Gelderland niet meer terecht vergunningen aanvragen in Limburg. Zo lang er geen nieuw beleid is, moeten die worden toegekend! Wij zullen in volgende Statenvergadering van volgende week vrijdag een motie indienen om die aanvragen niet in behandeling te nemen. Dan kunnen andere partijen laten zien of ze Limburg echt willen beschermd tegen een invasie van megastallen”.

Pascale Plusquin

06 10919855

Gerelateerd nieuws

Fusie Heerlen-Landgraaf: Staten stemmen met smoes referendum af, negeren uitspraak rechter en lappen Brunssum erbij

De gedwongen fusie Heerlen-Landgraaf dendert door na de Statenvergadering van donderdag 6 juli, ondanks de uitspraak van de r...

Lees verder

Succesvolle statenvergadering 03-11-2017

Regenboogmotie aangenomen! Aan verdrinkingen wilde zwijnen bij Weert komt een einde en dierenwelzijn nu ook door de provincie...

Lees verder