Succes­volle staten­ver­ga­dering 03-11-2017


3 november 2017

Regenboogmotie aangenomen! Aan verdrinkingen wilde zwijnen bij Weert komt een einde en dierenwelzijn nu ook door de provincie gesubsidieerd!

Luchtkwaliteitsvonnis over naleven Europese normen wordt door provincie genegeerd.

In de Statenvergadering van 3 november zijn er verschillende motie

s van de PvdD aangenomen.

Lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekseconditie (LHBTI’s) voelen zich niet overal in Limburg geaccepteerd en gelijk behandeld, en krijgen niet altijd de kansen waar ze recht op hebben. In een breed gesteunde motie (alleen de PVV steunde de motie niet), vroeg de Partij voor de Dieren in de Statenvergadering van 3 november om actief provinciaal beleid, samenwerking met maatschappelijke organisaties en aansluiting bij andere provincies uit het Regenboogproject.

Aan de vele verdrinkingsgevallen van wilde zwijnen, reeën en kleinere dieren in het kanaal langs de A15 bij Weert komt binnenkort een einde. Een motie van de Partij voor de Dieren hierover werd met een ruime meerderheid aangenomen, alleen het CDA stemde tegen.

Ook een motie om in het kader van Europese subsidies ook vernieuwende concepten te subsidiëren die beter zijn voor dierenwelzijn en diergezondheid werd overgenomen door de gedeputeerde.

In september gaf de Rechtbank Den Haag Vereniging Milieudefensie gelijk dat Europese normen voor luchtkwaliteit werkelijk moeten worden nageleefd. Ook in Limburg zijn er, vooral bij veehouderijen, allerlei locaties waar de normen worden overschreden. Een motie die vroeg om deze uitspraak ook echt na te leven, en geen projecten meer toe te laten die de normen overschrijden, kreeg alleen steun van D’66, Groen Links en een deel van de PVV fractie. De provincie kan straks rechtszaken verwachten, maar we hadden liever gezien dat dat niet nodig was.

Een motie om de provincie financieel te laten bijdragen aan een campagne tegen de gammele kerncentrale Tihange(Belgie, net over de grens) waar de veiligheid niet op orde is haalde het niet maar is wel een gesprek toegezegd met de burgerorganisatie Stop Tihange Nederland en WISE.`

Gerelateerd nieuws

Door getreuzel met landbouwnota zet Mackus de sluizen open voor megastallen

De belangrijke Statenvergadering van 6 oktober over de intensieve veehouderij is uitgesteld, omdat er nog een economisch onde...

Lees verder

Bouwstop geitenhouderij vooruitgeschoven, aanpak fijn stof veehouderijen komt dichterbij

Buurprovincies Brabant en Gelderland hebben een bouwstop ingesteld voor geitenhouderijen, vanwege wetenschappelijke bewijzen ...

Lees verder