Partij voor de Dieren-initi­atief leidt tot duide­lijkheid over eind­termijn afgra­vingen


23 februari 2010

De extra vergadering van het Limburgs Parlement, die was aange­vraagd door de Partij voor de Dieren, de SP, GroenLinks, D66 en SPD is van de baan. Om de extra Statenvergadering was verzocht omdat de partijen bezwaren hadden tegen de Overeenkomst tussen onder meer de Provincie Limburg en ENCI over de mergelwinning bij de Sint Pietersberg.
Tijdens een bijeenkomst met alle betrokkenen in het gemeentehuis van Maastricht heeft gedeputeerde Kersten namens de provincie Limburg toegezegd de Overeenkomst op de gevraagde punten aan te scherpen. Frank Wassenberg, initiatiefnemer van het verzoek tot een extra Statenver­gadering, reageert verheugd: “Er is nu volstrekte helderheid over de einddatum van de commerciële mergelwinning. Op 1 juli 2018 is die helemaal afgelopen. Die duidelijkheid ontbrak tot nu toe, zodat er nog steeds ruimte was om met de datum te gaan schuiven. Met deze aanscherpingen vervalt de noodzaak tot een extra Statenvergadering.”

De aangescherpte Overeenkomst is het resultaat van een overleg dat maandagavond 22 februari werd gehouden met verschillende Provinciale Statenleden, gedeputeerde Kersten, wethouder Hazeu van Maastricht, de ENCI-directie en vertegenwoordigers van Natuurmonumenten en Sint Pietersberg Adembenemend.

Centraal in het overleg stond een juridisch advies over de Overeenkomst, dat in opdracht van de genoemde Statenfracties werd geschreven door Hekkelman Advocaten in Nijmegen. In dat advies stonden aanbevelingen om de Overeenkomst aan te scherpen en op punten helderder te maken.

Gedeputeerde Kersten maakte tijdens de bijeenkomst duidelijk dat hij de belangrijkste conclusies van het advies over zou nemen. Op de bijeenkomst lieten ook de andere contractpartners weten met deze wij­zigingen akkoord te gaan.
Zo staat nu onomstotelijk vast dat geen enkele omstandigheid er toe kan leiden dat de commerciële winning van kalksteen en andere grondstoffen later dan 1 juli 2018 zal eindigen. Ook is nu duidelijk dat ENCI en moedermaatschappij Heidelberg Zement tot het eind van de winning voor voldoende fi­nanciële garanties moeten zorgen om het Plan van Transformatie uit te voeren. Daarnaast worden enkele juridische onvolkomenheden in de Overeenkomst aangepast.

De Partij voor de Dieren stemde tijdens de Statenvergadering van 18 december als enige fractie te­gen het Plan van Transformatie. Wassenberg: “Het Plan van Transformatie is aangenomen door Provinciale Staten. Dat kun je leuk vinden of niet, maar zo werkt de democratische besluitvorming. Het Plan van Transformatie is nu daarom ons uitgangspunt geweest. Wat wij wilden bereiken, is dat het Plan van Transformatie niet verder zou worden uitgehold door een zwakke Overeenkomst. Door de aanscherpingen in de Overeenkomst is daar nu geen sprake meer van. Voor de omwonenden zijn er keiharde garanties dat de commerciële mergelwinning medio 2018 wordt gestopt. Daarnaast zijn er meer zekerheden over de financiële garantie bij de afwerking en de inrichting van de groeve als natuurgebied.”

De ondertekening van de aangepaste Overeenkomst vindt plaats op 25 februari aanstaande om 12.00 uur in het Stadhuis in Maastricht.

Bekijk hier de statenvragen

Gerelateerd nieuws

"Nee" tegen 'gawstrèkke'

Grevenbicht, 31-1-2010. Vanmiddag glibberden 15 leden van de Partij voor de Dieren door de mooie, besneeuwde straatjes van ...

Lees verder

Afschot dreigt voor Limburgse edelherten

Maastricht, 5 maart 2010 - De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement is zeer kritisch over het prestigieuze edelhe...

Lees verder