Afschot dreigt voor Limburgse edel­herten


5 maart 2010

Maastricht, 5 maart 2010 - De Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement is zeer kritisch over het prestigieuze edelhertenproject van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil edelherten herintroduceren in het Meinweggebied, maar lijkt het draagvlak voor het project in Duitsland te overschatten. Fractievoorzitter Frank Wassenberg vreest dat de edel¬herten op Duits grondgebied zullen worden doodgeschoten en vraagt daarover opheldering aan het provinciebestuur.

In antwoord op vragen over het draagvlak in Duitsland voor de herintroductie van het edelhert verwijst het provinciebestuur op 2 februari jl. naar een gezamenlijke studie uit 2008 met de Duitse partners in het gebied naar de geschiktheid van de locatie voor het project. Volgens de studie is het gebied van de Meinweg en het aangrenzende bos in Duitsland geschikt voor de herintroductie.

Dit antwoord gaat echter voorbij aan een brief van het Ministerium für Umwelt und Naturschutz Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NordrheinWestfalen van afgelopen zomer (bij¬lage). Volgens milieuminister Eckhart Uhlenberg ontbreekt het draagvlak voor het project aan de Duitse kant van de grens. Hij ontkent dat Duitsland de pilot met het uitzetten van edelherten ondersteunt: “Nicht richtig sind die Pressemeldungen, die niederländische Forstverwaltung und das Regionalforstamt Niederrhein wollten im Meinweggebiet ein gemeinsames Pilotprojekt zur Wiederansiedlung von Rotwild realisieren.
Auf niederländischer Seite wird nach meinem Kenntnisstand die Wiederansiedlung von Rotwild geplant. Auf deutscher Seite ist eine Ansiedlung von Seiten meines Ministeriums nicht vorgesehen.”

Volgens de minister zijn edelherten ongewenst in het gebied en worden de dieren doodgeschoten: “Rotwild ist in diesem gebiet unerwünscht und darf dort nicht gehegt werden. In Freigebieten ist Kahlwild innerhalb der Jagdzeit zu erlegen. Der totalabschuss von Hirschen kann, soweit erforderlich, angeordnet werden.”

Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren vreest dat het ontbreken van draagvlak in Duitsland wordt genegeerd. Wassenberg: “De provincie Limburg doet in antwoord op vragen voorkomen dat het uitzetten van edelherten wordt gesteund door onze Duitse buren. Dat lijkt niet het geval te zijn. In het ergste geval worden de edelherten die hier worden uitgezet in Duitsland doodgeschoten. Als er geen absolute zekerheid bestaat dat de edelherten ook in Duitsland welkom zijn, moet het hele project worden afgeblazen. Het kan niet zo zijn dat edelherten het slachtoffer worden van een prestigeproject.”

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie van het project afziet als er geen overeenstemming met Duitsland wordt bereikt en als de edelherten op Duits grondgebied niet op dezelfde voorwaarden als in het Meinweggebied kunnen leven.

Lees hier meer de statenvragen

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren-initiatief leidt tot duidelijkheid over eindtermijn afgravingen

De extra vergadering van het Limburgs Parlement, die was aange­vraagd door de Partij voor de Dieren, de SP, GroenLinks,...

Lees verder

CDA en PvdA verhinderen debat megastallen

Coalitiepartijen CDA en PvdA hebben op vrijdag in de Provinciale Staten van Limburg een debat geblokkeerd over de dreigende i...

Lees verder