Partij voor de Dieren doet aangifte wegens loslaten wilde zwijnen door jagers.


27 november 2007

Strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar verkeersonveilige situaties door uitgezette wilde zwijnen in Limburg.

De Partij voor de Dieren heeft aangifte gedaan van mogelijke strafbare feiten die samenhangen met het loslaten van wilde zwijnen in Limburgse nul-optie gebieden. Het partijbureau en de Limburgse Statenfractie hebben het functioneel parket in Den Bosch gevraagd een onderzoek in te stellen naar de praktijken, die inmiddels breed bevestigd worden.

Op 16 augustus meldde Dagblad de Limburger dat er plannen bestaan om in Limburg op grote schaal de jacht op wilde zwijnen te openen, waarbij de mogelijkheid van het toestaan van de drijfjacht expliciet wordt genoemd als jachtmethode .

Op 20 september verscheen een tweetal artikelen, waarin gesteld werd dat in ieder geval een deel van de schadeveroorzakende populatie wilde zwijnen in Midden-Limburg afstamde van gefokte zwijnen. Bronnen meldden dat afrasteringen waren opengeknipt en stroom van schrikdraad was gehaald. Uit de artikelen bleek dat de dieren willens en wetens door jagers zijn losgelaten in nul-optiegebieden, met als motief de mogelijkheid om de dieren te kunnen bejagen.

Tevens berichtte Dagblad de Limburger dat het aantal aanrijdingen met zwijnen de laatste maanden sterk was toegenomen. Naar de mening van de Partij voor de Dieren hebben degenen die de afrasteringen hebben vernield en/of zwijnen laten ontsnappen daarmee het risico genomen dat de ontsnapte zwijnen of hun nakomelingen het verkeer in gevaar brengen. Daarmee is artikel 5 van de Wegenverkeerswet overtreden. Bovendien is door de vrijgelaten dieren schade toegebracht aan landbouwgrond en of particuliere tuinen, waarmee er een belang is degenen die de zwijnen hebben vrijgelaten op te sporen en te vervolgen, waarbij schade door gedupeerden geclaimd kan worden.

Nu de Amsterdamse voorzieningenrechter inzake de drukjacht op wilde zwijnen op de Veluwe grote twijfels heeft geuit over de noodzaak van een dergelijk besluit, wordt het ook de hoogste tijd de manipulaties van de Limburgse zwijnenpopulatie aan een nader onderzoek te onderwerpen. Ook het loslaten van wilde zwijnen zou een strafbaar feit op zichzelf vormen.

Gerelateerd nieuws

Nota Dierenwelzijnsbeleid gemeente Brunssum aangenomen

De gemeenteraad van Brunssum heeft op 6 november 2007 unaniem de nota Dierenwelzijnsbeleid aangenomen. Ook de grote partijen ...

Lees verder

Boze boeren vernietigen LLTB-lidmaatschapsbewijs voor Landbouwhuis Roermond

Dinsdag 27 november 2007 hebben de heren P. Hegger, veehouder uit Arcen en A. Vollenberg, tuinbouwer uit Grubbenvorst, demons...

Lees verder