Nota Dieren­wel­zijns­beleid gemeente Brunssum aange­nomen


7 november 2007

De gemeenteraad van Brunssum heeft op 6 november 2007 unaniem de nota Dierenwelzijnsbeleid aangenomen. Ook de grote partijen zoals de VVD en het CDA, stemden er mee in. Het betreft hier een aanbevelingsnota, die in het grote geheel is aangenomen. Alleen enkele detailpunten dienen nog uitgezocht te worden.

De gemeente Brunssum kwam eerder in beeld vanwege haar diervriendelijkheid, toen er eind augustus sprake van was dat zij het chippen van honden en katten verplicht zou stellen, een initiatief dat zowel door de Dierenbescherming als door onze partij met instemming werd begroet.
Uiteindelijk wilde de gemeente niet vooruitlopen op de nota van het Ministerie van LNV, die chippen verplicht gaat stellen in 2009. Maar er is wel aanmoedigingsbeleid.

De nota bevat aanbevelingen en richtlijnen op vrijwel ieder gebied:
zoals dierenmishandeling en –verwaarlozing, evenementen met dieren, jagen/wildbeheer, vissen, honden, vogels, kinderboerderij, zwerfdieren, dierenambulance, plaagdierenbestrijding en botulisme.
Ook opmerkingen en reacties van onder andere de Dierenbescherming, Dierenbelangen, kinderboerderij en dierenasiel zijn in de beleidsnota meegenomen.

In Brunssum heeft de wethouder voor sociale zaken dierenwelzijn in zijn portefeuille. Hiermee loopt de gemeente voor op de provincie. Een motie die tijdens de statenvergadering van 9 november door onder andere de Partij voor de Dieren werd ingediend en waarin onder meer gevraagd werd om dierenwelzijn in de portefeuille van een van de gedeputeerden op te nemen, werd verworpen.

De nota Dierenwelzijnsbeleid is opgesteld door dhr. L. Vanhommerig, die hiermee Brunssum op de kaart gezet heeft als een diervriendelijke gemeente.

De nota Dierenwelzijn kunt u hier raadplegen.

Gerelateerd nieuws

Protest Actie tegen de jacht op zwijnen in Nationaal Park De Meinweg

Nationaal park de Meinweg was zondag 14 oktober het decor van een opmerkelijke stoet. Vier in het zwart geklede mannen droege...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet aangifte wegens loslaten wilde zwijnen door jagers.

Strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar verkeersonveilige situaties door uitgezette wilde zwijnen in Limburg. De Partij voor ...

Lees verder