Boze boeren vernie­tigen LLTB-lidmaat­schaps­bewijs voor Land­bouwhuis Roermond


27 november 2007

Dinsdag 27 november 2007 hebben de heren P. Hegger, veehouder uit Arcen en A. Vollenberg, tuinbouwer uit Grubbenvorst, demonstratief hun lidmaatschapsbewijs van de LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond) vernietigd vóór het Landbouwhuis in Roermond.
Op deze wijze hebben zij uiting willen geven aan hun ongenoegen over de steun die de LLTB geeft aan megabedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbevorst.

De LLTB plaatst op kosten van alle leden advertenties om te pleiten voor megabedrijven als het Nieuw Gemengd Bedrijf, met 35.000 varkens, 1.300.000 kippen, een slachterij, composteringsbedrijf en bio-vergistingsinstallatie. Beide heren vragen zich af wat dat überhaupt met landbouw te maken heeft.

Verdere industrialisatie van de intensieve veehouderij is de genadeslag voor het gezinsbedrijf, vinden zij. Ze verwachten echte ondersteuning van de LLTB in de concurrentieslag met megabedrijven.

Vollenberg roept collega’s op zijn voorbeeld en dat van Hegger te volgen. Hij verwacht dat meer boeren zich zullen aansluiten bij zijn initiatief. Vooral biologische boeren voelen zich bedrogen, omdat de LLTB tot 2004 de biologische landbouw ondersteunde met subsidie van de EU. Nu geen subsidie meer wordt verleend is ook de ondersteuning volledig weggevallen. Toch betalen alle leden, ook de biologische, contributie aan de LLTB.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren doet aangifte wegens loslaten wilde zwijnen door jagers.

Strafrechtelijk onderzoek gevraagd naar verkeersonveilige situaties door uitgezette wilde zwijnen in Limburg. De Partij voor ...

Lees verder

Opinie: De plezierjager als pyromaan

In september meldden de Limburgse kranten dat de overlast door wilde zwijnen in Midden-Limburg waarschijnlijk is veroorzaak...

Lees verder