Partij voor de Dieren distan­tieert zich van acties Dieren Bevrij­dings Front


8 januari 2008

Het Dieren Bevrijdings Front (DBF) heeft in de Kerstnacht actie gevoerd tegen het bedrijvenpark Science Link in Venray. Deze actie, die bestond uit het bekladden van huizen van werknemers en een claimbrief waarin dreigementen geuit werden, heeft erin geresulteerd dat projectontwikkelaar Van der Looy zich inmiddels heeft teruggetrokken en dat wethouder Lei Heldens persoonsbeveiliging krijgt.

De actie van het Dieren Bevrijdings Front was een protest tegen het feit dat zich op het biotechnische bedrijvenpark ook bedrijven zouden vestigen die zich bezig gaan houden met dierproeven. Hoewel wij hier niet gelukkig mee zijn, wijst de Partij voor de Dieren, net zoals alle politieke partijen in het Nederlands parlement, illegale acties af. Niet elk middel wordt geheiligd door het doel dat ermee nagestreefd wordt. De strijd voor de rechten van dieren dient binnen de grenzen van onze rechtsstaat gevoerd te worden. Het gebruik van geweld is daarbij nimmer geoorloofd.

Wij kunnen als politieke partij die opkomt voor de belangen en rechten van dieren niet genoeg benadrukken dat dit soort onwettige activiteiten de strijd voor een beter dierenwelzijnsbeleid alleen maar schade berokkenen. Hoewel wij de verontwaardiging van deze groep activisten over het massale dierenleed wel kunnen begrijpen, betreuren wij hun handelwijze.

Gerelateerd nieuws

Opinie: Driessen pruilt bij kritiek op varkensflats

Een opinie-artikel van Frank Wassenberg. CDA-gedeputeerde Driessen vindt het maar goedkoop, al die kritiek op de varkensflat...

Lees verder

Opinie: Dierproeven stoppen zonder geweld

Mag je protesteren tegen de komst van een nieuw proefdierencentrum? Dat mag zeker. Maar mag je je verzet laten klinken in de ...

Lees verder