Niet nog meer onnodige sterf­ge­vallen door corona; PvdD wil aanpak van lucht­ver­vuiling


16 mei 2020

Luchtvervuiling is actueler dan ooit. Steeds meer deskundigen, medici en onderzoekers, attenderen op het verband tussen slechte luchtkwaliteit en de coronarisico’s. Tóch zal de economie, met de versoepelingen van de quarantainemaatregelen, weer gaan draaien. De Partij voor de Dieren waakt er echter voor dat de luchtkwaliteit niet verder verslechtert. De PvdD wil dan ook dat de provincie nog tijdens het rondwarende Covid-19 een begin maakt met verbetering hiervan. Een motie hieromtrent moet voorkomen dat infectieziektes en luchtwegziektes in de nabije toekomst hard kunnen toeslaan in Limburg.

Het is vast bekend: de Gemeente Peel en Maas is de gemeente met de meeste coronagevallen in Nederland. Geheel verwonderlijk is dit niet te noemen. Peel en Maas is één van de meest veedichte gemeentes in Nederland, in de meest veedichte regio van Nederland. Het gebied, en dus ook de Gemeente Peel En Maas, werd eerder zwaar getroffen door Q-koorts en de vogelpest. En nu is de gemeente dus zwaar getroffen door Sars-Cov-2, die andere zoönose. Verscheidene universitaire onderzoeken (waaronder Harvard University) wijzen uit dat intensieve veehouderij omwonenden gevoeliger maakt voor infectieziektes en luchtwegaandoeningen. Hoewel het aantal ziekenhuisopnames al een tijd daalt, valt een tweede corona-golf niet uit te sluiten.

Om nog meer onnodige slachtoffers te voorkomen, wil de Partij voor de Dieren dat de Provincie Limburg al het mogelijke doet om deze risico’s te beperken. Middels een motie roept de Limburgse PvdD-fractie de provincie op om te voorkomen dat de luchtkwaliteit nog verder verslechtert. Om dit te garanderen vraagt fractievoorzitter Pascale Plusquin de provincie om nog binnen afzienbare tijd te beginnen met een verbetering hiervan.

Plusquin: “Vooraanstaande virologen en wetenschappelijke onderzoeken leggen een duidelijk verband tussen slechte luchtkwaliteit en het gevoeliger zijn voor infectieziektes als corona. Weliswaar heeft het RIVM voor een vervolgonderzoek aangekondigd, maar dat gaat nóg jaren duren. De Partij voor de Dieren kan en wil daar niet op wachten. Mensenlevens staan immers op het spel.” Daarbij is Limburg de enige Nederlandse provincie waar de Europese fijn stof-normen al jaren worden overschreden, zonder dat dit echt wordt aangepakt. Niet alleen de intensieve landbouw, maar ook industrie en infrastructuur zijn daar debet aan. “Het is nu echt genoeg geweest voor de Limburgers, die al zo lang te lijden hebben onder de slechte luchtkwaliteit”, stelt Plusquin.

Om hier echt wat aan te doen zal de PvdD tijdens de eerstvolgende Statenvergadering met een motie komen. ““We richten ons niet alleen op de intensieve veehouderij, maar ook op wegen en industrie. Tenzij deze sectoren aantoonbaar schoner worden, zou er een uitbreidingsstop voor moeten komen.” De provincie wil namelijk de versoepeling van de quarantaine aangrijpen om de economie weer te laten draaien, waardoor zal de luchtkwaliteit weer zal verslechteren. “Maar dit kan echt niet meer, en we moeten nu vaart maken om de luchtkwaliteit echt te verbeteren. Er is immers lang genoeg gespeeld met de gezondheid van de Limburgers”, stelt Plusquin onomwonden.

Om hier echt verandering in te brengen zal de Limburgse Partij voor de Dieren-fractie er alles aan doen om de in te dienen motie met hand en tand te verdedigen.

Heb jij ook genoeg van de uitwassen van de bio-industrie zoals zoönosen en luchtvervuiling? Sluit je dan aan bij het #GroeiendVerzet en #MakeLimburgGreenAgain!!🌳💪

Partij voor de Dieren Heerlen 1Limburg De Limburger #Corona pinkpolitiek Peter Loomans PINK Limburg