Limburg tegen ruimen van gezonde geiten


18 december 2009

Op vrijdag 18 december hebben Provinciale Staten van Limburg unaniem een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen om de minister van Landbouw te verzoeken om de ruiming van gezonde geiten in verband met de Q-koorts te voorkomen.

De motie was een initiatief van de Partij voor de Dierenfractie in de Limburgse Staten.

Minister Verburg (CDA) van Landbouw heeft woensdag besloten om alle gezonde drachtige geiten op besmette bedrijven te laten doden. In de laatste vergadering van dit jaar hebben Provinciale Staten van Limburg unaniem een motie van de Partij voor de Dieren gesteund om de minister te verzoeken om andere middelen in te zetten om de Q-koortsuitbraken te stoppen. Daarbij worden het testen en vaccineren van gezonde dieren genoemd.

Verrassend was dat ook het CDA vóór de motie stemde en daarmee een ander standpunt inneemt dan de “eigen” minister. Limburgs Statenlid Frank Wassenberg: “Het is heel bijzonder dat de Limburgse Staten zo eensgezind vóór een diervriendelijke bestrijding van de Q-koortsuitbraak kiest. Aanvankelijk leek de motie alleen door een paar kleinere fracties te worden gesteund, maar na veel overleggen konden steeds meer partijen zich vinden in onze argumenten. Vlak voordat het onderwerp in de Staten werd behandeld sloot de laatste fractie zich aan bij de motie van de Partij voor de Dieren. Dit is een signaal dat de minister niet mag negeren! Het doden van gezonde dieren draagt niet bij aan de volksgezondheid. Dat is een bezweringsformule, een bloedoffer.”

Vrijdagmiddag, direct na het aannemen van de motie, heeft de Provincie Limburg de volgende brief naar de minister gestuurd:


Excellentie,

Op 18 december jongstleden hebben Provinciale Staten van Limburg unaniem
een motie aangenomen die ons college van Gedeputeerde Staten opdraagt u
te verzoeken de ruiming van gezonde dieren in verband met de Q-koorts te
voorkomen.

Hierbij verzoeken wij u, conform deze motie, alsnog te voorkomen dat
gezonde dieren worden geruimd. In plaats van ruimen vragen de Staten om
dieren individueel te testen, gezonde dieren (bokken en drachtige
geiten) te vaccineren en de bedrijven waar deze testen en vaccinaties
hebben plaatsgevonden regelmatig te monitoren.

Voor de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, verwijzen wij u
naar de definitieve besluitvorming.

Gedeputeerde Staten van Limburg
Voorzitter,
Secretaris

Gerelateerd nieuws

Q-koorts in de Stemming (L1)

Op zondag 13 december praat Statenlid Frank Wassenberg in het L1-radioprogramma de Stemming over de Q-koorts en de maatregel ...

Lees verder

Lancering Meldpunt Jachtincidenten Limburg

De Partij voor de Dieren werkgroep Limburg stelt het Meldpunt Jachtincidenten Limburg in werking. Hiermee wordt het publiek...

Lees verder