Lancering Meldpunt Jach­tin­ci­denten Limburg


21 december 2009

De Partij voor de Dieren werkgroep Limburg stelt het Meldpunt Jachtincidenten Limburg in werking. Hiermee wordt het publiek opgeroepen om jachtincidenten door te geven.

Jagers zijn actief in het buitengebied, buiten het oog van de burger. Zij voelen zich hier vaak heer en meester en permitteren zich zaken die het daglicht niet kunnen verdragen zoals jagen op verboden grond, schieten op beschermde diersoorten, vergiftigen van roofvogels en agressie naar passanten. Mensen weten vaak niet waar ze terecht kunnen met hun waarnemingen of klachten. De Partij voor de Dieren werkgroep Limburg gaat hen hierbij helpen.

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op mogelijke misstanden te melden en zonodig ook aangifte te doen bij de politie (Regionaal Milieuteam van de politie, 0900-8844).
Goede, herleidbare informatie over het incident is bij een melding belangrijk: locatie, tijd, eventuele kentekens en/of digitale foto’s. U kunt deze dan samen met een beschrijving van wat er is gebeurd e-mailen naar de PvdD, werkgroep Limburg via: limburg@partijvoordedieren.nl
Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de PvdD inventariseren hoe de situatie in Limburg is en zonodig gefundeerd aandringen op actie van politie, gemeenten, provincie en/of landelijke politiek.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
Helaas worden er in Nederland nog jaarlijks 2 miljoen vogels en zoogdieren door 30.000, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers ‘naar de eeuwige jachtvelden’ geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 97% van de bevolking in Nederland tegen de plezierjacht is.
450.000 Houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wilde soorten worden onder de noemer “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben bij de jacht geen schijn van kans. Ook is het zo dat bij plezierjacht dieren vaak niet direct dood zijn en dus nodeloos veel pijn lijden. Een wrede verspilling van leven!

(Op een landgoed in Valkenburg vergiftigde een jager deze buizerd en stopte hem vervolgens in een dassenhol. Met de bedoeling ook de dassen te vergiftigen.
Beide soorten zijn streng beschermd maar voor de jager zijn het vermeende concurrenten.)

Wetenschappelijke prognoses geven aan dat het uitstervingproces de komende decennia in een stroomversnelling zal geraken. De PvdD is daarom van mening dat in het wild levende dieren zo veel mogelijk met rust gelaten moeten worden, zodat zij hun eigen leven kunnen leven. Ook moet rekening gehouden worden met de belangen van dieren die nog niet met uitsterven bedreigd worden. Een zekere mate van overlast van in het wild levende dieren moeten we accepteren. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van de natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog; om het plezier.

Gerelateerd nieuws

Limburg tegen ruimen van gezonde geiten

Op vrijdag 18 december hebben Provinciale Staten van Limburg unaniem een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde...

Lees verder

Diervriendelijk Kerstmenu

De werkgroep Partij voor de Dieren Limburg heeft een kerstmenu samengesteld om zoveel mogelijk mensen te stimuleren juist ...

Lees verder