Geen Visver­ma­lings­cen­trale in Borgharen!


31 juli 2010

Maastricht, 30 juli 2010 - De Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten van Limburg over de geplande waterkrachtcentrale bij Borgharen.
Het College heeft, ondanks grote bezwaren van natuurbeschermingsorganisaties een ontwerp-vergunning afgegeven voor de ombouw van de stuw bij Borgharen naar een waterkrachtcentrale. De plannen dreigen uit te lopen op een bloedig experiment met vissoorten als zalm en rivierprik, waarvoor de Maas een Europees beschermd trekgebied is.


In de vergunning vaart de provincie blind op onderzoek dat in opdracht van de exploitant is verricht, zonder enige garantie dat de aan te leggen en nog onbeproefde systemen voor vispassage ook echt zullen werken. De centrale bij Borgharen wordt de derde in de rivier, die daarmee een onneembare barrière dreigt te worden voor de stroomafwaartse en stroomopwaartse vistrek.
Voor de in te bouwen zogenaamd “visvriendelijke” turbines zijn er geen praktijkgegevens over de vissterfte. De provincie vertrouwt geheel en al op gegevens van de fabrikant, en dan ook nog eens voor een ander type turbines dan zal worden aangelegd (!).
De meest recente onderzoeken, uitgevoerd voor Rijkswaterstaat, laten zien dat maar weinig zalmsmolts (jonge zalm) een tocht door de turbines overleven. Ook hier geldt dat het door de exploitant voorgestelde ”visgeleidingssysteem” – een syteem dat de vissen om de turbines heen moet leiden - zijn waarde niet heeft bewezen in de praktijk. Bij de centrale in Linne wordt een dergelijk systeem nu getest. Het is onbegrijpelijk dat GS de resultaten daarvan niet heeft willen afwachten alvorens de vergunning te verlenen.

Nog maar 2 jaar geleden is er door Rijkswaterstaat ter plekke voor de stroomopwaartse vistrek een goed functionerende vistrap aangelegd voor de ruim 3 miljoen euro. Deze zal moeten worden afgebroken om vervangen te worden door een alternatief systeem, waarvan de effectiviteit nog op geen enkele manier is bewezen. Bij de aanvraag van de vergunning lag er zelfs nog geen concreet ontwerp voor deze nieuwe vistrap.

Frank Wassenberg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in het Limburgs Parlement stelt schriftelijke vragen aan het college van GS over deze kwestie.
Wassenberg: “Een waterkrachtcentrale mag geen visvermalingscentrale worden. Als het produceren van stroom ten koste gaat van talloze vissen, spreken we niet meer over groene stroom, maar over rode stroom! Dat kan nooit de bedoeling zijn.”

Gerelateerd nieuws

Opinie: Inteelt-leeuwen op de Mondo Verde-kermis

De witte leeuwen die Mondo Verde sinds kort houdt vormen geen speciale soort. Het zijn 'gewone' leeuwen, die door...

Lees verder

Opinie: Een Visvermalingscentrale in Borgharen

De provincie Limburg heeft de mond vol van duurzame energie, maar kiest daarvoor de verkeerde weg door vergunning te verlen...

Lees verder