Demo­cra­tische controle op hobby­jacht komt er


8 november 2019

En dan nog een succes vandaag! Door een motie van Partij voor de Dieren Limburg zal het nieuwe Faunabeheerplan (FBE) van GS voorgelegd worden aan Provinciale Staten Limburg. Hierdoor komt er o.a. een strengere, betere en democratischer controle op de hobbyjacht.

Ondanks het feit dat gedeputeerde Mackus de motie ontraadde tot stemming te brengen, liet fractievoorzitter Pascale Plusquin zich hier niet door van de wijs brengen. De motie werd in stemming gebracht en met grote steun aangenomen!

Hierdoor zal PvdD Limburg meer controle en zeggenschap krijgen over het aankomende FBE 2020-2025. Daarnaast zal er een informatiesessie voor PS belegd worden, om onduidelijkheden en schimmigheden omtrent het jachtdossier boven water te krijgen.

Met recht kan deze overwinning voor transparantie en inspraak een succes genoemd worden voor de Limburgse PvdD-fractie. Wie weet ligt een algehele aanpak van de hobbyjacht in het verschiet…

Gerelateerd nieuws

Korenwolf gered (uit klauwen van het CDA) in Limburg

Door toedoen van de Limburgse PvdD-fractie blijft het voortbestaan van de korenwolf voorlopig verzekerd. GS staat garant om h...

Lees verder

Kortste vrachtvlucht ter wereld stopt!!

De kogel is door de kerk! Na de vorige week ingediende petitie tegen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport, volgde vandaa...

Lees verder